Provincie Noord-Brabant


Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

 Persbericht                       

Nieuwe dienst Ecologie

Marly Bloem nieuwe directeur Ecologie van provincie Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben mw. mr. H.M.H. (Marly) Bloem met ingang van 1 mei 2004 benoemd tot directeur Ecologie van de provincie Noord-Brabant. De directie Ecologie bij de provincie Noord-Brabant omvat onder meer de beleidsterreinen milieu, water en natuur en landschap.

Mevrouw Bloem is sinds haar benoeming bij de provincie Noord-Brabant in september 2003, werkzaam als hoofd van de afdeling Bodem en Afvalstoffen. Deze afdeling is samen met de afdeling Milieu, Water, Natuur en Landschap en Lucht, Geluid en Milieuvergunningen in zijn geheel opgegaan in de nieuw gevormde directie Ecologie.

Daarvoor was mevrouw Bloem vanaf 1992 werkzaam bij het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Utrecht. Vanaf juni 2000 was zij daar hoofd van de sector Gebiedsontwikkeling. Van 1987 tot 1992 was zij coördinator grondverwerving bij de gemeente Amersfoort.
Mevrouw Bloem is 42 jaar en woonachtig in Vleuten. Zij deed haar rechtenstudie aan de Katholieke Universiteit Brabant.

Deel: ' Marly Bloem nieuwe directeur Ecologie van provincie Noord-Brabant '
Lees ook