Gemeente Bergen op Zoom


Marokkaanse delegatie week lang in Bergen op Zoom

Op de foto: de Marokkaanse delegatie in gesprek met het college van burgemeester en wethouders

In juli van dit jaar heeft het college besloten om de gemeente Bergen op Zoom te laten toe treden tot het Platform Gemeentelijke samenwerking Nederland Marokko. Mede in dat kader zijn er momenteel op initiatief van de Vereniging van Nederlandse gemeenten zo'n 20 tot 25 Marokkanen in ons land om op een uitgebreide manier in de praktijk kennis te maken met ons democratisch bestel. Zo is er ook een delegatie een week lang in Bergen op Zoom. Dinsdag 25 september maakte de delegatie kennis met het college van Burgemeester en wethouders en werd met enkele medewerkers van de gemeente een bezoek gebracht aan de wijk Fort/Zeekant en aan de Allochtonen Intermediairs aan de Meidoornlaan. Wownsdag maakt het gezelschap nader kennis met enkele activiteiten in buurthuis de Kastanje, de Regionale Opvang voor Marokkaanse jongeren en de Regionale Opvang Nieuwkomers. Donderdag wordt een bezoek gebracht aan o.a. basisschool Het Kompas/De Zeester en de Marokkaanse Jongerenopvang in "Ons Bergen".

Deel: ' Marokkaanse delegatie week lang in Bergen op Zoom '
Lees ook