---

Marokkaanse Nederlanders tegen terrorisme en tegen oorlog

Persbericht

Euro Mediterraan Centrum Migratie en Ontwikkeling (EMCEMO)
Marokkaanse Nederlanders tegen terrorisme maar ook tegen oorlog! Nee tegen wraak, nee tegen oorlog Voor rechtvaardigheid en een vreedzaam samenleven tussen alle volkeren
Amsterdam, 15 oktober 2001 - Onderstaande Marokkaanse organisaties, die de terroristische aanslagen van 11 september reeds veroordeelden en medeleven betuigden met de nabestaanden van de slachtoffers en het Amerikaanse volk, uiten nu hun afkeer tegen de huidige oorlog die wordt gevoerd door de Verenigde Staten tegen het Afghaanse volk.
Tevens verklaren zij solidair te zijn met alle krachten die zich inzetten voor vrede en rechtvaardigheid om het huidige geweld stop te zetten.
Wij zijn voor het berechten en bestraffen van de daders van de aanslagen, maar wij veroordelen de collectieve strafmaatregelen waarvan het al jarenlang onderdrukte Afghaanse volk opnieuw het slachttoffer wordt.
Met deze waanzinnige oorlogsvoering zal het internationale terrorisme niet worden verslagen. Sterker nog, de geweldspiraal zal de motivatie van (nieuwe) aanhangers alleen maar van extra voeding voorzien. De weg om terrorisme te bestrijden begint bij het beeindigen van de politieke en economische onderdrukking van alle volkeren en bij een wereldwijde inrichting van de samenleving die gebaseerd is op onderling respect voor verschillende religies, culturen en achtergronden.
Het netwerk van Marokkaanse organisaties roept iedereen op tot deelname aan de landelijke demonstratie/manifestatie op zaterdag 20 oktober, op de Dam in Amsterdam. Deze demonstratie, onder de noemer 'Stop de oorlog - Stop de geweldsspiraal' wordt georganiseerd door het Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog'. De ondertekenaars van deze verklaring zijn: Euro Mediterraan Centrum Migratie en Ontwikkeling (EMCEMO) Unie van Marokkaanse Moskeeorganisaties in Nederland (UMMON) Stedelijke Marokkaanse Raad Amsterdam (SMR) Forum van Marokkaanse Democraten in Nederland (FMDN) Marokkaanse Vrouwen Vereniging in Nederland (MVVN) Stedelijk Marokkaans Jongeren Centrum (ARGAN) Marokkaanse Unie Noord (MUN)
Towards A New Start (TANS)20
KMAN (Komite Marokkaanse Arbeiders in Nederland) UNEM (Marokkaanse Studenten Organisatie)
Amazigh Vereniging

---

Noten voor de pers:


* Woordvoerders namens het Netwerk van bovengenoemde Marokkaanse organisaties zijn: Abdou Menebhi: 06-55818828 en Jamal Ftieh: 06-10464152

* Meer informatie over (de activiteiten van) het Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog' op https://www.wereldcrisis.nl, https://www.omslag.nl en https://www.ddh.nl/vrede/nieuws

_____

Deel: ' Marokkaanse Nederlanders tegen terrorisme en oorlog '
Lees ook