Gemeente RotterdamMarokkaanse vaders op Rotterdam CS

Sinds eind maart houden 'Marokkaanse vaders' toezicht op het Rotterdamse Centraal Station. Doel van dit project is het verminderen van de overlast van rondhangende groepen jongeren en drugsrunners in het station. Voornaamste opdracht van de vaders is het winnen van het vertrouwen van de jongeren in de hal en het leggen van contact met de jongeren. De vaders helpen hen desgevraagd op weg naar school, werk of hulpverlening. Tevens spreken de vaders jongeren aan op overlastgevend gedrag als daar aanleiding toe is. De vier vaders en hun twee coaches werken in de hal en op de perrons van het station. Zij hebben geen opsporingsbevoegdheid.

Het project 'Marokkaanse vaders' is in samenwerking met de Marokkaanse gemeenschap door de gemeente Rotterdam ontwikkeld en maakt onderdeel uit van het project 'Rotterdam CS Veilig'. Hierin werken Spoorwegpolitie, NS, RET, Politie Rotterdam Rijnmond, Openbaar Ministerie en de gemeente Rotterdam samen aan een veiliger Centraal Station. De proef met de Marokkaanse vaders loopt tot half oktober van dit jaar.

Zoekwoorden:

Deel: ' Marokkaanse vaders houden toezicht op Rotterdam CS '
Lees ook