Marokko neemt het voortouw in de hernieuwbare energie


Verslag ter plaatse van Sietse de Haan en Truus Koppers, bestuursleden van de Vereniging voor Zonnekrachtcentrales

RABAT, Marokko, 20131101 -- Ook op de tweede dag van de 4de conferentie van het DESERTEC Industrial Initiative in Rabat, Marokko, bleek dat Marokko duidelijk koploper is in het MENA (Middle East - North Africa) gebied. Hoewel Saoudi Arabië ook forse doelstellingen had blijkt als je kijkt naar wat er gerealiseerd is en wat er in de pijplijn zit dat Marokko dan als enige keurig op schema ligt. Het ziet er dan ook naar uit dat Marokko de doelstelling om in 2020, 2000 MW gerealiseerd te hebben gaat halen.

De conferentie bleek dit keer vooral bezocht te worden door landen uit de regio zelf. Dit in tegenstelling tot de conferentie van vier jaar geleden toen het project net startte en er vooral veel belangstelling vanuit Europa was. Dat gaf toen veel kritiek, nu is de kritiek omgekeerd: zorgt Dii wel voor de benodigde hernieuwbare energie (RE - Renewable Energy) voor Europa?

Voor de congresgangers was het duidelijk, dat heeft niet de eerste prioriteit. In het MENA gebied is nog grote behoefte aan RE, daar moet eerst aan voldaan worden voordat aan export gedacht kan worden.

Marokko is hier ook een goed voorbeeld van. De groei van de elektriciteitsbehoefte is 8 procent per jaar en dat houdt al jaren aan. Er moeten nu niet alleen fossiele brandstoffen geïmporteerd worden, maar ook elektriciteit. Vandaar dat Marokko al sinds 2009 zich volledig inzet voor RE en dit ook wettelijk vastgelegd heeft. 

Hoewel RE over het algemeen duurder is dan conventioneel opgewekte elektriciteit (met uitzondering van wind op land) neemt Marokko dit graag voor lief. Daar zijn verschillende redenen voor!

-Ten eerste als je bijv. kijkt naar de prijs van Concentrated Solar Power(CSP), die is in Marokko ca. 6 ct. per kWh duurder dan fossiel. Maar bij de fossiel opgewekte elektriciteit is de helft van de prijs brandstof. Wie zegt dat die prijs 25 jaar hetzelfde blijft wat wel het geval is bij CSP! Bovendien blijkt dat de prijs van CSP aan het dalen is. Het derde onderdeel van Quarzazate ( het grote uiteindelijk 1000 MW omvattende CSP project) is alweer goedkoper dan het eerste.

- Daarnaast zorgt een investering in RE voor ongeveer 10 keer zoveel werkgelegenheid als eenzelfde investering in conventionele centrales.

- Vervolgens is er een grote piekvraag overdag. Eigenlijk zou de prijs op die tijd veel hoger moeten zijn. CSP kan aan deze vraag goed voldoen.

-Tenslotte is het schone energie wat ook niet onbelangrijk is. Hoewel het klimaat- en milieuprobleem bij de meeste deelnemers van de conferentie er een beetje achteraankwam in de argumentatie.

Voor Marokko was het van belang dat de elektriciteitsvoorziening zo snel mogelijk op peil gebracht werd en dat er een spreiding was over de verschillende bronnen, zon -PV, CSP en wind naast fossiel. Pas als in de eigen behoefte is voorzien, Europa weer uit de crisis is en de vraag daar weer aantrekt kan nagedacht worden over export. Marokko is niet bang dat ze te vroeg in de RE stappen, immers vanwege de enorme eigen behoefte en de bovengenoemde argumenten zal Marokko in staat zijn om te gaan exporteren als daar behoefte aan is in Europa terwijl de andere landen dan pas op gang beginnen te komen met hun RE programma.

Onder de deelnemers was grote overeenstemming over het feit dat er binnen het MENA gebied gewerkt moest worden aan transportlijnen van goede kwaliteit, ook weer om de stabiliteit van de eigen systemen te waarborgen, maar ook om daarmee voorbereid te zijn op een vraag vanuit Europa.

Buiten de nationale programma's van de verschillende landen en buiten de Dii groep zijn er nog de Medgrid (die een netwerk rond de Middellandse zee wil realiseren) en de Union for the Mediterranean. Een unie van 34 landen rond de Middellandse Zee die nog dit jaar met een Mediterranean Solar Plan willen komen. (Dit plan is ook geïnspireerd door de DESERTEC visie en opgepakt indertijd door Sarkozy van Frankrijk in een poging de Unie weer nieuw leven in te blazen.) 

Waren er dan helemaal geen problemen? Ja, het grootste probleem leek toch wel te zijn de financiering van dergelijke grote projecten. Vooral omdat de prijs in de meeste landen door de overheid vastgesteld wordt. Dat betekent voor investeerders een niet in te schatten risico. Nog afgezien van de politieke instabiliteit van verschillende landen. Immers ook in Europese landen is gebleken dat een nieuwe regering ineens kan beslissen de prijs te veranderen, waardoor het gehele verdienmodel onderuitgaat. Daarom pleitten sommigen ervoor om ook met kleinere projecten aan de slag te gaan, die kunnen zeker zoveel werkgelegenheid opleveren en zijn zeker socio-economisch zo belangrijk. Dit aspect werd overigens regelmatig naar voren gehaald en werd door alle sprekers als eerste voorwaarde gezien: de lokale bevolking die direct rond zo’n centrale woont, moet er zeker van profiteren.


Deel: ' Marokko neemt het voortouw in de hernieuwbare energie '
Lees ook