Uit: Onafhankelijke Nieuwsflits

no. 5 - dinsdag 4 maart 2003

Onafhankelijke politiek

Niet links of rechts maar de kwaliteit van bestaan in en rond dorp en stad is uitgangspunt voor ons handelen. Locale waarden zijn leidraad. Niet de ideologie maar de idylle dient prioriteit te krijgen in dit zo langzamerhand tjokvolle uitgewoonde landje.

Hoe leefbaar het in eigen streek ook nog is, op nationaal niveau wordt daar maar wat gemakkelijk overheen gewalst. Gemeentelijke herindelingen, annexaties en grootschalige projecten als de Betuweroute blijken bijvoorbeeld van bovenaf te worden opgelegd. Respectloos worden leefbare locale gemeenschappen ontwricht of vernield. En dat zonder dat bewezen werd dat deze grove ingrepen nodig zijn. Zulke dorre politiek eindigt in een onveilige, onherkenbare, onbewoonbaar wordende samenleving die als los zand aan elkaar hangt. Op het Binnenhof bemoeien ze zich daar allemaal mee en daarom moeten we ons ook met het Binnenhof bemoeien!

Wij doen dat vanuit de Eerste Kamer en niet de Tweede. Dat heeft zijn redenen. U kunt ons daardoor weliswaar alleen indirect steunen door bij de verkiezingen van Provinciale Staten uw stem te geven aan de provinciale partij in uw regio die met ons samenwerkt. Maar zo proberen wij wel te waarborgen dat wij niet ook ten prooi vallen aan ongrijpbare nationale sentimenten en bureaucratie. En dat uw tastbare regionale belang inspiratiebron blijft voor ons optreden in de nationale politiek. Dat is een opmerkelijk experiment dat aandacht en steun verdient van iedereen die naar politieke vernieuwing smacht.

Ir. Marten Bierman, Eerste Kamerlid voor de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF)

Zoekwoorden:

Deel: ' Marten Bierman voert onafhankelijk politiek in Eerste Kamer '
Lees ook