PERSBERICHT

Bilthoven - 6 augustus

1999. Prof Martijn Hoogeveen - hoogleraar multimedia - benoemd tot CEO van TakeitNow.com.

Martijn Hoogeveen - hoogleraar multimedia bij Natuur- en Technische Wetenschappen aan de Open Universiteit Nederland te Heerlen - legt zijn functie als manager Business Development bij KPN neer en is per 1 september in functie als CEO van TakeitNow.com.

Als een van de oprichters van TakeitNow.com was hij reeds als commissaris actief. Volgens Martijn Hoogeveen "heeft TakeitNow.com de mogelijkheid haar positie als een van de marktleiders op het gebied van e-commerce in Nederland snel uit te bouwen. Het is mijn streven om dit jaar al de 1 miljoen maandomzet-barriere te doorbeken. TakeitNow.com streeft daarbij nog niet naar winst. Daarnaast wil ik dat TakeitNow.com voor het eind van het jaar de eerste schreden in het buitenland concreet vorm heeft gegeven."

Martijn Hoogeveen was bij KPN gedurende de afgelopen jaar actief als manager Business Development op het gebied van internetdiensten. Zo was hij verantwoordelijk voor het team dat Het Net-concept uitwerkte en vielen proeven met betrekking tot internettelefonie en -fax onder zijn verantwoordelijkheid, evenals het opzetten van een e-commerce-platform. Vanuit een behoefte om nu eens geheel zelfstandig iets neer te zetten en de constatering dat e-commerce in Nederland niet echt van de grond kwam, startte hij met enige andere ondernemers met het initiatief TakeitNow.com, dat vanaf de introductie in januari 1999 veel stof deed opwaaien, en in maart tot een frontale confrontatie leidde met gevestigde partijen in de computerbranche. "Door dit soort confrontaties blijkt dat internet als een serieuze bedreiging gezien wordt door traditionele marktdominante partijen. Dit soort confrontaties maakt duidelijk dat internet volwassen wordt. Aangezien TakeitNow.com de confrontatie zeer goed doorstaan heeft en alleen maar sneller gegroeid is, heb ik alle vertrouwen in de toekomst van deze jonge, springerige 'piranha'."

Bij de Open Universiteit Nederland is Martijn Hoogeveen vanaf oktober 1998 actief als part-time hoogleraar multimedia. Hij is hier bezig om een online-cursuswinkel op te zetten. En ziet dat als een opstap richting het vormen van een internetuniversiteit, wat hij InterVersity noemt.

Voorheen was hij actief voor Cap Gemini Pandata bij de multimedia-afdeling en verrichtte hij bij KPN Research & de TU delft promotie-onderzoek op het gebied van de levensvatbaarheid van multimediale marketingsystemen, en gedurende vele jaren is hij columnist voor Computable.

TakeitNow.com introduceerde op 14 januari dit jaar haar Nederlandse webwinkel voor computers en gerelateerde produkten. TakeitNow.com werkt nauw samen met verschillende distributeurs en logistieke partners. Op basis van de snelle groei, de geografische uitbreiding naar omringende Europese landen, en verbetering van het winkelconcept door uitbreiding van de catalogus en toevoegen van meer betaalopties (waaronder op rekening kopen en Ipay/SET) gaat TakeitNow.com uit van een jaaromzet in 1999 van tussen de fl 3 a fl 6 miljoen. Een substantiele bijdrage wordt geleverd door de pc-op-maat (http://www.pcnow.nl/), die in juni beschikbaar kwam. In de maand juni realiseerde TakeitNow.com opnieuw een record orderomzet van circa fl 300.000, wat een factor 10 boven de maandomzet in januari ligt. Vanaf september worden opnieuw fors hogere omzetniveaus verwacht.

TakeitNow.com werkt met een groeiend aantal partners samen. Veel belangstelling is er voor de applicatie waarmee iedereen met enige HTML-kennis gratis en eenvoudig een eigen franchise, een TakeitNow.com-computerwinkel met een eigen produktaanbod, kan opzetten. Naar schatting 30% van de omzet van TakeitNow.com komt inmiddels binnen via partners. Cobranded shops zijn onder meer opgezet door Ilse (zie http://www.ilse.nl onder Computershop), Het Net van KPN Telecom (http://www.KixStart.nl/), NedStat, Webstyle Magazine (http://www.webstyle.net/shop/), Surfkids (http://www.surfkids.nl/surfkids_takeitnow_shop.html) en nog een tiental andere gespecialiseerde sites (zie http://www.takeitnow.nl onder "Wordt partner!"). Verder zijn er enige tientallen webpartners die zich ingeschreven hebben op het partnerprogramma van TakeitNow.com, waaronder succesvolle sites als Startpagina.nl
en Lachvandedag.com.

Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met:

- info@takeitnow.nl, fax 030-225 05 19 (algemeen)

- tel 06-53 720 818, martijn@takeitnow.nl
(Martijn Hoogeveen)

Deel: ' Martijn Hoogeveen benoemd tot CEO van TakeitNow.com '
Lees ook