Ingezonden persbericht


Driebergen, 19 januari 2011

Nieuwe exportmanager bij HISWA

Martijn Veldhuijzen van Zanten is op 15 januari jongstleden bij HISWA Vereniging begonnen als exportmanager. In die functie promoot en stimuleert hij de Nederlandse watersportindustrie in het buitenland.

Internationaal zakendoen is in de watersportindustrie niet meer weg te denken. Het buitenland vormt steeds vaker het werkveld. Globalisering en internet maken producten wereldwijd vindbaar en vergelijkbaar. Veldhuijzen van Zanten: "Het promoten van de Nederlandse watersportbedrijven in het buitenland is belangrijk om hun export te bevorderen. Ik verheug me er op met deze dynamische en innovatieve sector aan de slag te gaan."

Veldhuijzen van Zanten zorgt verder voor het initiëren, coördineren en realiseren van promotionele activiteiten voor HISWA Holland Yachting Group. Dit is een speciale groep leden van HISWA Vereniging: werven, toeleveranciers, makelaars en architecten die allen tot de top in hun sector behoren.

Veldhuijzen van Zanten is afkomstig van Cobben & Van Tulder Marketing & Sales Recruitment, waar hij ruim vier jaar als senior consultant werkte. Daarvoor bekleedde hij managementfuncties bij onder andere Amsterdam RAI en VNU op het terrein van beurzen en events. Hij volgt bij HISWA Farouk Nefzi op, die zijn werk als exportmanager niet meer kon combineren met zijn huidige functie als directeur van HISWA Multimedia BV.
---

Noot aan de redactie, niet voor publicatie.
Voor meer informatie of een foto (hoge resolutie) van Martijn Veldhuijzen van Zanten kunt u contact opnemen met: HISWA Vereniging, Carina van Roekel, medewerker communicatie, T 0343 52 47 24 of E c.van.roekel@hiswa.nl, I www.hiswa.nl.

HISWA Vereniging is ook te volgen op:
HISWA Vereniging is de brancheorganisatie van de watersportindustrie. Bij HISWA Vereniging zijn circa 1.200 bedrijven aangesloten. Deze vertegenwoordigen tweederde van de omzet en werkgelegenheid in de sector. De activiteiten van HISWA Vereniging hebben grofweg een tweeledig doel: ondersteuning van onze leden bij hun bedrijfsvoering en collectieve belangenbehartiging met het oog op een gezond werkklimaat voor de watersportsector. HISWA, vertrouwd zakendoen.

footer

Deel: ' Martijn Veldhuijzen van Zanten nieuwe exportmanager bij HISWA '
Lees ook