Martin Gaus op herdenkingsdienst van door OM gedode Angel en Hope


ROTTERDAM, 20150614 -- Maandag 15 juni om 13.30 uur in het Huisdierencrematorium Rotterdam, Buitendijk 101, vindt de herdenkingsdienst plaats van Angel en Hope die onterecht en geheel tegen artikel 1.10 van het Besluit Houders van Dieren, in opdracht van officier van justitie op donderdag 11 juni gedood zijn in de opslag. De herdenkingsdienst zal geleid worden door dominee en dierenvriend Hans Bouma. De eigenaren en hun vrienden, Martin en Helly Gaus en vertegenwoordigers van Comité Dierennoodhulp, Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden en stichting 'Rechten voor al wat leeft' zullen op passende wijze Angel en Hope herdenken, hen de laatste eer bewijzen en afscheid nemen.

Hoogstwaarschijnlijk zullen de stoffelijke overschotten van de honden niet bij de herdenkingsbijeenkomst en crematie aanwezig zijn omdat deze officier van justitie weigert de lichamen terug te geven aan de eigenaren, waardoor zij niet in staat zijn om op een waardige manier afscheid te nemen van hun honden. Comite Dierennoodhulp heeft namens de dierenorganisaties via een mail aan het Generaal Parket dringend verzocht om de eigenaren deze kans toch te geven en de onterecht gedode honden een waardig afscheid te geven. Hopelijk grijpt het Generaal Parket in en roept zij deze officier van justitie tot de orde en zorgt zij ervoor dat de honden toch op maandagochtend naar het crematorium in Rotterdam gebracht worden. Zowel Martin Gaus als de dierenorganisaties overwegen om aangifte en klachten in te dienen wegens het opzettelijk overtreden van artikel 1.10 uit het Besluit houders van Dieren door deze officier van justitie, de drie rechters van de meervoudige kamer en de tester van de universiteit Utrecht.

Artikel 1.10 uit het besluit Houders van Dieren (onderdeel van de Wet Dieren)

In het Besluit Houders van Dieren dat in juni 2014 in werking is getreden en onderdeel is van de Wet Dieren staat dat honden, katten en aangewezen ganzen alleen nog maar gedood mogen worden in de aangewezen gevallen a. tot en met e. Bij geval e. staat omschreven dat een dier gedood mag worden vanwege ‘niet te corrigeren’ gevaarlijke gedragskenmerken. In de uitgebreidere uitleg over dit artikel 1.10 staat “Bovendien moet het gevaar niet kunnen worden weggenomen door trainingen en het volgen van cursussen”. In de maand dat Hope en Angel bij Gaus verbleven bleek zowel uit de rapportage en de test die voor een tweede maal daar werd afgenomen dat beide honden zeer goed trainbaar waren, corrigeerbaar en geen gevaarlijk gedrag vertoonden.

Een korte voorgeschiedenis

Angel en Hope waren pas 9 en 7 maanden uit toen zij een half jaar geleden in de opslag belanden naar aanleiding van een afschuwelijk bijtincident waar de hele roedel van 6 honden waar zij deel van uit maakten bij betrokken was.  Door groepsdrift veranderde een labrador van soortgenoot in prooi en werd gedood. Alle zes honden werden na een maand  getest door  de tester van de universiteit Utrecht. Angel en Hope konden beiden slecht tegen het opgesloten zitten in een hok in de opslag waardoor zij negatief uit de test kwamen en een euthanasieadvies kregen. Drie van de andere honden kwamen wel goed uit de test en mogen herplaatst worden. Eén hond werd in de opslag geëuthanaseerd wegens ziekte. De opslaghouder had echter wel goed contact met Hope en Angel en achtte beide honden herplaatsbaar als zij getraind zouden worden.

De officier van justitie gaf toestemming om Hope en Angel over te laten brengen naar Martin Gaus  voor een herstelperiode en training van een maand om daarna opnieuw de test te doen. Beide honden bleken al gauw bij Gaus aardige en sociale honden te zijn die geen gevaar vormden voor kinderen en andere honden. Zij waren trainbaar en hun gedrag was corrigeerbaar. Ook kwamen ze glansrijk door dezelfde test toen die bij Gaus voor een tweede keer werd gedaan. Gaus leverde dit zowel schriftelijk als op videobeeldmateriaal aan en hield een pleidooi in de rechtbank voor beide honden. Volgens het Besluit Houders van Dieren, artikel 1.10 mag een hond alleen om gedrag worden dood gemaakt als dit niet te corrigeren valt middels training. Bij Gaus was overduidelijk gebleken dat de honden goed trainbaar waren en geen gevaar vormden. Bovendien zouden zij een aanlijngebod krijgen.

Tegen dit wetsartikel in zijn de honden afgelopen donderdag in de opslag doodgemaakt in opdracht van een officier van justitie in Den Haag. Die ochtend heeft een vertegenwoordiger van Comité Dierennoodhulp nog gesproken met deze officier van justitie en duidelijk was dat hij Hope en Angel wilde doden en zich niets aantrok van dat er een hoger beroep was aangevraagd en het feit dat deze honden bij Gaus goed trainbaar bleken en aardig tegen kinderen, honden en verzorgers waren. Dat officier van justitie de drie rechters van de meervoudige kamer zich nu niet aan artikel 1.10 van het Besluit Houders van Dieren houdt en deze jonge honden nu onterecht gedood zijn en in de diepvries liggen maakt de eigenaren, Martin en Helly Gaus en de dierenorganisaties heel erg boos en verdrietig.

 Bijzonder schrijnend en tekenend voor de houding van deze officier van justitie vinden Comité Dierennoodhulp, Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden en St. 'Rechten voor al wat leeft', het dat zelfs de stoffelijke overschotten niet eens de eigenaren gegund worden. Ook op de tester van de universiteit Utrecht zijn zij heel erg boos. Tientallen honden zijn door de negatieve omstandigheden waaronder hij de test afneemt in de afgelopen jaren onterecht afgemaakt door zijn niet kloppende euthanasieadviezen. Ook nu een hond altijd kans op training zou moeten krijgen, krijgt zo'n hond nog altijd een euthanasieadvies van hem zonder deze kans.


Deel: ' Martin Gaus op herdenkingsdienst van door OM gedode Angel en Hope '


Lees ook