BAAN COMPANY

Mary Coleman treedt af als Baan CEO

Pierre Everaert, de voorzitter van de raad van commissarissen, wordt waarnemend CEO

Barneveld (Nederland) en Herndon (Virginia, V.S.), 4 januari - The Baan Company N.V. (Nasdaq: BAANF; Amsterdam: BAAN) maakte vandaag bekend dat Mary Coleman met onmiddellijke ingang ontslag neemt als algemeen directeur ('CEO'), om dichter bij haar woonplaats in Silicon Valley (Californië, V.S.) te kunnen ingaan op andere kansen en gelegenheden in de technologische sector. De huidige voorzitter van de raad van commissarissen van Baan, Pierre Everaert, heeft de taak van waarnemend 'CEO' op zich genomen, zolang men op zoek blijft naar een nieuwe permanente CEO. Tot zolang legt hij zijn verplichtingen in het kader van de raad van commissarissen neer. Joop Janssen, een van de huidige leden van de raad van commissarissen, zal dienst doen als voorzitter van deze raad, tot Pierre Everaert kan terugkeren in deze functie, zodra er een nieuwe CEO is gevonden voor Baan.

'Nu we de uitdagingen van de millenniumovergang achter de rug hebben, die vorig jaar een negatieve invloed hadden op de activiteiten van de hele sector van de ondernemingstoepassingen, ben ik optimistisch over de zakelijke kansen voor de onderneming en over ons vermogen om met slagkracht aan de concurrentiestrijd deel te nemen,' zei Pierre Everaert. 'De respons die we van klanten en analisten kregen tijdens het recente BaanWorld evenement in Wenen (Oostenrijk), wijst uit dat we met onze geïntegreerde producten en onze strategieën voor elektronisch zakendoen de nagel precies op de kop slaan. En ik wil onze klanten vooral duidelijk maken dat deze overgang op geen enkele manier een negatieve invloed zal heben op onze blijvende klantbetrokkenheid of op ons vermogen om onze klanten te bedienen.'

Pierre Everaert is 60 en heeft 34 jaar ervaring in leidinggevende functies bij ondernemingen zoals Goodyear; General Biscuits S.A. (Parijs, Frankrijk) waar hij vice-voorzitter was; bij Ahold USA Inc., waar hij CEO was; en bij Koninklijke Ahold N.V. (Zaandam, Nederland) waar hij voorzitter en algemeen directeur was. In 1992 kwam Pierre Everaert bij de raad van bestuur van Philips Electronics N.V. in Nederland, en hij was daarnaast voorzitter van de raad van bestuur van de Philips North America Corporation. Momenteel is Pierre Everaert lid van verschillende raden van bestuur in Europa en de Verenigde Staten.

Over The Baan Company

The Baan Company (Nasdaq: BAANF; Amsterdam: BAAN) werd opgericht in 1978 en is wereldwijd actief als leverancier van bedrijfssoftwareoplossingen. The Baan Company biedt een veelomvattend assortiment van geïntegreerde diensten en uit componenten opgebouwde 'best-in-class' toepassingen die de volledige waardeketen van een organisatie bestrijken - met onder meer elektronisch zakendoen en elektronische handel via het Web, beheer van klantenrelaties, bedrijfsmiddelenplanning (ERP), onderhoud van de aanvoerketen en beheer van het bedrijfskennisbestand. De oplossingen van The Baan Company worden op meer dan 13.000 klantenlocaties over de hele wereld gebruikt en stellen organisaties in staat om de strategische ondernemingsgroei te sturen, bedrijfsprocessen te verbeteren, de complexiteit van de bedrijfsvoering te verminderen en de flexibiliteit van de onderneming als geheel te vergroten. The Baan Company werkt vanuit twee hoofdkantoren, in Barneveld (Nederland) en Herndon (Virginia, V.S.). Nadere informatie over de onderneming is te vinden op het World Wide Web, op www.baan.com.

Verklaringen in dit persbericht waarin de woorden 'is ervan overtuigd dat', 'verwacht', 'voorziet' en dergelijke voorkomen, zijn op de toekomst gerichte verklaringen ('forward-looking statements') in de betekenis die aan deze term wordt gegeven in de Amerikaanse wet op de beurshandel ('Securities Exchange Act') van 1934 en de latere amendementen van deze wet. Als dusdanig zijn ze onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de uiteindelijke resultaten. Daarom kunnen de feitelijke resultaten wezenlijk verschillen van de verwachtingen, ramingen of veronderstellingen die in voornoemde toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Een overzicht van de typische risico's en onzekerheden waarmee The Baan Company wordt geconfronteerd, is te vinden in de openbare verslagen van de onderneming, die in dossier zijn neergelegd bij de Amerikaanse commissie van toezicht op het effecten- en beurswezen ('Securities and Exchange Commission'). Het gaat dan onder meer om de meest recente verslagen van The Baan Company op de formulieren 20-F en 6-K.

'Baan' is een geregistreerd handelsmerk van The Baan Company, en elke handelsnaam, productnaam of naam van een dienst die in dit persbericht wordt vernoemd en waarvan de naam 'Baan' deel uitmaakt, is een handelsmerk en/of eigendom van The Baan Company. Alle andere namen van ondernemingen, producten of diensten kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.

Contactpersonen: David Spille, 'Manager Investor Relations', tel.: +1 703-234-6275, of +31 342428609, of via e-mail: dspille@baan.com; ofwel Katrina Roche, 'Chief Marketing Officer', tel.: +1 703-234-6962, of +31 20-487-4000, of via e-mail: kroche@baan.com - beiden van The Baan Company Website: https://www.baan.com

(BAANF)

05 jan 00 14:45

Deel: ' Mary Coleman treedt af als algemeen directeur bij Baan '
Lees ook