Massale overstap zorgverzekering verwacht vanaf volgende week


UTRECHT, 20131210 -- De verwachting is dat vanaf volgende week mensen massaal zullen gaan overstappen naar een andere zorgverzekering, dat meldt Zorgverzekering.net. Eerder werd al voorspeld dat een recordaantal mensen in 2014 zal overstappen. Aangezien veel mensen de overstap langer hebben uitgesteld dan voorgaande jaren, is de verwachting dat er vanaf volgende week een massale overstap zal plaatsvinden.

Recordaantal overstappers in 2014

Uit eerdere peilingen bleek dat er dit jaar zo’n 1,5 miljoen mensen zullen overstappen van zorgverzekering. Het aantal verwachte overstappers is dit jaar hoger dan ooit. Mede door de forse verlaging van de premies is de verwachting dat er dit jaar een recordaantal mensen overstapt. Door de verlaging van de premies en de stijgende populariteit van het verhogen van het eigen risico kunnen mensen steeds meer besparen op hun zorgpremie. En dat is ook precies waar vaak voor gekozen wordt.

Bang om over te stappen

Uit eerder onderzoek van Zorgverzekering.net bleek al dat de discussie rondom de beperking van de keuzevrijheid ertoe heeft geleid dat mensen langer wachten met het overstappen naar een andere zorgverzekering voor 2014. In de media is er veel te doen geweest over de vrije zorgkeuze van verzekeringen. “Mensen zijn bang dat zij voor hun zorgbehoefte in 2014 niet terecht kunnen in het ziekenhuis van hun voorkeur. Ook vrezen zij dat de kosten voor eigen rekening zijn wanneer zij toch in dat ziekenhuis behandeld worden.”, legt Sophie van der Zee van Zorgverzekering.net uit.

Deze trend is bij alle grote vergelijkingswebsites en zorgverzekeraars zichtbaar. Mirte Huinink van Zanox geeft aan dat mensen dit jaar langer wachten met het overstappen naar een andere zorgverzekering: “Er is natuurlijk veel commotie geweest rondom de vrije zorgkeuze en of mensen wel of niet in het ziekenhuis van hun voorkeur terecht kunnen. We denken dat dit de reden is waarom men langer oriënteert.”

Massale overstap vanaf volgende week

Omdat er toch zo’n 1,5 miljoen mensen verwachten over te stappen, zal er in de laatste weken van december een massale overstap plaatsvinden. Consumenten geven dit zelf ook aan, in eerder onderzoek van Zorgverzekering.net onder 510 respondenten, gaf 50% van de ondervraagden aan te verwachten in de derde en vierde week van december zorgverzekering voor 2014 te kiezen.

Wie nog geen keuze heeft gemaakt, kan de verschillende zorgverzekeringen voor 2014 vergelijken via Zorgverzekering.net.


Deel: ' Massale overstap zorgverzekering verwacht vanaf volgende week '
Lees ook