Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed

28-05-2002
Massale sloop en renovatie in Den Haag

DEN HAAG - De drie Haagse woningcorporaties HaagWonen, Staedion en Vestia hebben een overeenkomst met Den Haag bereikt over de sloop en renovatie van de wijk Morgenstond. Ook de financiële kant van de zaak is nu rond. Dat heeft de gemeente vrijdag 18 mei bekend gemaakt.

De plannen zijn inmiddels naar het college van Burgemeester en Wethouders gestuurd. De voorstellen vormen een onderdeel van een grootscheepse sloop- en renovatie van heel Den Haag-Zuidwest.

Hilde Eleveld, voorlichter van de gemeente: ,,De overeenkomst tussen de wooncorporaties en de gemeente over Morgenstond is een doorbraak. We hebben het nieuws over de plannen voor heel Zuid-West daarom nu wereldkundig gemaakt. Ook stuurt Den Haag de buurtbewoners de komende dagen een nieuwsbrief waarin staat welke complexen zullen worden vernieuwd en wanneer."

Niet alleen de wijk Morgenstond, ook de naoorlogse buurten Bouwlust, Moerwijk en Vrederust zullen flink worden opgeknapt. De plannen voor de laatstgenoemde wijken zijn nog in de maak.

De reden om tot sloop en renovatie over te gaan, is dat veel woningen in Den Haag-Zuidwest niet meer voldoen aan de eisen die mensen tegenwoordig aan een woning stellen. Eleveld: ,,Er zijn vooral portieketage woningen in de huursector. Men wil tegenwoordig graag groter wonen en is bereid een woning te kopen. Voor een ruime koopwoning moeten buurtbewoners nu naar een andere wijk verhuizen of buiten de stad gaan wonen. Om de mogelijkheden voor een 'wooncarrière' binnen de wijk te vergroten, zullen er royale eengezinswoningen of appartementen worden aangeboden. Ook is het de bedoeling de wijk zo aantrekkelijker te maken voor mensen met hoog of middenhoog inkomen."

De wooncorporaties zijn van plan in totaal ongeveer 8.000 huurwoningen te renoveren of te slopen om ze plaats te laten maken voor nieuwbouw. Het project moet in 2010 klaar zijn. (bron: Woonkrant.nl)

Copyright Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed (V.B.O.), typefouten voorbehouden

Deel: ' Massale sloop en renovatie in Den Haag '
Lees ook