Novem

Titel: Het 2 Mega Watt-project
Auteur: Leeuwen van, Rebecca
Datum: 28-05-2002

"Geen wollige verhalen, maar een goed praktijkvoorbeeld van duurzame herstructurering....." De tijd van wollige verhalen met betrekking tot duurzaamheid is voorbij. Belangrijk zijn nu goede voorbeelden van concrete projecten waar efficiënt is omgegaan met energie en waar sprake is van duurzame oplossingen. En die zijn er gelukkig!

Een van de eerste grootschalige duurzame herstructureringsprojecten in Nederland is Schalkwijk 2000+ Het integrale plan voor de grootste wijk van Haarlem - een jaren 60 wijk met 33.000 inwoners - behelst onder andere meer soorten woningen met een lager energiegebruik, meer toegankelijk groen en water, en minder ruimte voor auto's. Het project is in 2000 van start gegaan en opgedeeld in 27 subprojecten. In één project heeft energiebesparing prioriteit gekregen. Dit is het 2 Mega Watt-project is wat bijna is gerealiseerd. In de negen flats met 382 woningen zijn zonnecollectoren gecombineerd met warmtepompen en met warmteopslag in de bodem. Deze aanpak zorgt voor 75 % duurzame energie en levert een vermindering van de CO2-uitstoot op van ongeveer 1.500 ton per jaar.

Het 2 Mega Watt-project is een bijzonder project waar veel over te vertellen is. Novem nodigt u daarom van harte uit voor de masterclass Innovatie Programma Stedelijke Vernieuwing op:

13 juni in De Molenplas,

Waertmolenpad 1, Haarlem (Molenwijk), tel. 023 535 7760

Alle betrokken partijen zoals de gemeente Haarlem, het energiebedrijf KEAD en de samenwerkende woningbouwcorporaties vertellen hoe ze het 2 Mega Watt-project hebben aangepakt. Bijvoorbeeld: waar te beginnen als je zo'n project start, wie er bij te betrekken, het onderzoeken van de technische en financiële mogelijkheden en het inschatten van de succes- en faalfactoren. Interessante informatie die u goed van pas komt als u zelf een dergelijk project wilt uitvoeren.

Naast de presentaties van de inleiders zijn er drie interactieve workshops. Hierin is volop gelegenheid om ook uw specifieke vragen aan de orde te laten komen. Wilt u weten hoe de toekomst eruitziet? En in het bijzonder het 2 Mega Watt-project? Vul dan bijgaande antwoordformulier in of bel 030 239 35 33.

ANTWOORDFORMULIER

t.a.v .........Anita Hoogkampfaxnummer 030 - 2316491…….. adres:
postbus 8242
3503 RE Utrecht

Dit antwoordformulier zo spoedig mogelijk terugsturen (uiterlijk op 7 juni 2002). U kunt u ook telefonisch opgeven via telefoonnr: 030 239 35 33 U kunt u ook per e-mail opgeven adres: A.Hoogkamp@novem.nl

Op 13 juni bezoeken ik de Masterclass Innovatie Programma Stedelijke Vernieuwing in De Molenplas, Waertmolenpad 1, Haarlem (Molenwijk)

Organisatie................ Naam:
Functie
Adres: ................. Postcode en plaats: .... Telefoonnr: ............ E-mail: ................

Deel: ' Masterclass Innovatie Programma Stedelijke Vernieuwing '
Lees ook