Schaf CAO-inzetbrieven af


Inzetbrieven staan vernieuwing van CAO's in de weg

LOPIK, 20100727 -- CAO-inzetbrieven, die aan CAO-onderhandelingen vooraf gaan, belemmeren vernieuwende CAO-afspraken in plaats dat ze die bevorderen. Daarom is het beter dat CAO-partijen elkaar voorafgaand aan CAO-onderhandelingen geen inzetbrieven sturen. Dat vinden CAO-onderhandelaars van werkgevers en vakbonden die deelnemen aan de Masterclass Visie en Leiderschap in Onderhandelen, verzorgd door HS Arbeidsvoorwaarden.

Inzetbrieven zijn volgens de deelnemers aan de masterclass vaak vooral bedoeld om de eigen achterban te laten zien dat de gewenste inzet stevig aan de andere partij kenbaar is gemaakt. Het gevolg van zulke brieven is echter dat de messen van vakbonden geslepen worden en dat de rekenmachines van de werkgevers gaan ratelen. Dat maakt vernieuwende CAO-onderhandelingen die tot innovatieve afspraken leiden vaak al op voorhand kansloos.

Deelnemers aan de Masterclass Visie en Leiderschap in Onderhandelen vinden dat er beter zonder inzetbrieven onderhandeld kan worden. CAO-partijen kunnen dan samen een agenda opstellen voor onderhandelingen over een evenwichtig CAO-resultaat dat beiden bij hun achterban kunnen verdedigen. Daardoor krijgen CAO-onderhandelingen een win-win-karakter van het samen oplossen van een puzzel, in plaats van het traditionele touwtrekken, waarbij de winst van de ene partij het verlies van de andere partij bepaalt. Dat zal vernieuwende CAO-afspraken bevorderen.

Inzetbrieven kunnen nog wel een rol blijven spelen in de eigen verenigingsdemocratie. Ze vormen dan als het ware het mandaat van de leden en/of het bestuur aan de eigen CAO-delegatie. Die kan daar rekening mee houden, zonder het als een dictaat vooraf aan de andere partij op te leggen in de vorm van een traditionele inzetbrief.

/// Einde Persbericht ///

HS Arbeidsvoorwaarden | CAO-advies en onderhandelingen
Henk Strating
0638544483
info@hsarbeidsvoorwaarden.nl

Deel: ' Masterclass Onderhandelen Schaf CAO-inzetbrieven af '
Lees ook