28-10-2015 Het KNGF heeft naar aanleiding van misverstanden een aanvulling op dit bericht gegeven, zie hieronder. (Redactie Nieuwsbank)


Masterplan KIB nog niet van toepassing bij Zilveren Kruis en VGZ


UTRECHT, 20151022 -- Het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie heeft een plan ontwikkeld voor een duurzaam kwaliteitssysteem dat ook moet leiden tot een vermindering van de belasting op administratief vlak. Het is een samenwerking tussen de fysiotherapeuten, patiënten en zorgverzekeraars. Maar Zilveren Kruis en VGZ zullen hierin geen rol gaan spelen.

Zilveren Kruis en VGZ
Bij een basis-, basis Xtra- of plusovereenkomst met Zilveren Kruis, is een fysiotherapeut verplicht om de patiëntervaringen met de CQ-index Fysiotherapie te meten in 2016. Van de verzekerden bij Zilveren Kruis moet minimaal 40 procent benaderd worden met een patiëntenvragenlijst. VGZ laat in 2016 ook doorlopend een patiëntervaringsonderzoek uitvoeren door middel van de CQ-index Fysiotherapie. Dit wordt gedaan door praktijken van fysiotherapeuten onder de verzekerden.

Kans van slagen
Bij zorgverzekeringen als Menzis en CZ worden klantervaringsonderzoeken ook gedaan, maar dit hoeft niet verplicht te worden gedaan met de CQ-index Fysiotherapie. Dit betekent dus niet dat het Masterplan Kwaliteit in Beweging geen kans van slagen heeft in dit beroepsveld, meldt www.vergelijken-zorgverzekering.net.

In eerste instantie wordt er draagvlak gecreëerd bij de leden, maar het KNGF is nu ook gesprekken aan het voeren met het NCPF en zorgverzekeraars. “Zonder draagvlak kan het plan geen succes worden.” Aldus het bestuurslid Kitty Bouten van KNGF.

Masterplan KIB vooruitstrevend
Naast het oordeel van de patiënt voor meer transparantie, verhoging van de kwaliteit en vermindering van de lastendruk, gaat het MKIB nog een stap verder. Door middel van onder andere pilots en opname van intervisie en onderzoek in het Centraal Kwaliteitsregister van KNGF, willen ze de kwaliteit nog beter waarborgen. En de competenties van therapeuten willen ze in ditzelfde Centraal Kwaliteitsregister inzichtelijk en toegankelijk maken voor patiënten.


Aanvulling KNGF

Het Masterplan Kwaliteit in Beweging (MKIB) is een meerjarenprogramma dat leidt tot een integraal fysiotherapeutisch kwaliteitssysteem voor de gehele beroepsgroep. Het KNGF ontwikkelt het MKIB voor en namens de hele beroepsgroep van fysiotherapeuten, zodat de beroepsgroep kan voldoen aan de maatschappelijke en politieke vraag om transparantie en doorlopende optimalisering en borging van kwaliteit.

Uitgangspunt vanuit MKIB is dat ontwikkelde onderdelen leiden tot verlichting van de administratieve lasten en geen lastenverzwaring mogen veroorzaken.
Een van de onderdelen van het MKIB is het opstellen van een nieuwe richtlijn dossier/vastlegging. Deze richtlijn is door alle zorgverzekeraars voor de contracten 2016 overgenomen.
Een ander onderdeel van het MKIB project is een nieuwe manier van het verzamelen van patiëntervaringen voor de zorgverzekeraars. Die nieuwe methode is bijna klaar, maar kon nog niet worden meegenomen in de contracten 2016 tussen zorgverzekeraars en fysiotherapeuten. Daarom hanteren Zilverenkruis en VGZ in 2016 nog de oude CQ-index methode.
Bij een basis, basis Xtra of plusovereenkomst met Zilveren Kruis, is een fysiotherapeut verplicht om de patiëntervaringen met de CQ-index Fysiotherapie te meten. Ook in 2016. Daarnaast moet minimaal 40 procent van de verzekerden bij Zilveren Kruis benaderd worden met een patiëntenvragenlijst. Ook VGZ laat in 2016 doorlopend een patiëntervaringsonderzoek uitvoeren door middel van de CQ-index Fysiotherapie. Dit wordt gedaan door praktijken van fysiotherapeuten onder de verzekerden.
Bij zorgverzekeringen als Menzis en CZ worden ook klantervaringsonderzoeken gedaan, maar dit hoeft niet verplicht te worden gedaan met de CQ-index Fysiotherapie.
KNGF blijft doorgaan met het verder uitwerken van alle onderdelen van het MKIB en doet dit steeds samen met de zorgverzekeraars en de patiëntenverenigingen.

Deel: ' Masterplan KIB nog niet van toepassing bij Zilveren Kruis en VGZ '
Lees ook