Gemeente Antwerpen

Masterplan Scheldekaaien

Het college heeft beslist tot de nieuwe aanleg van het Steenplein, tussen het Steen en de loods Zuiderterras, en tussen de kaaimuur en de waterkeermuur, zodat voldaan wordt aan de huidige noden van de cruisesector en zodat deze aanleg past in de latere ontwikkelingen van de Scheldekaaien.

Er is ook beslist een ondergrondse parkeergarage te bouwen, die gekoppeld wordt aan een ondertunnneling van de kaaien tussen het Steen en de Sint-Jansvliet. Verder zal er een cruiseterminal gebouwd worden, afhankelijk van de interesse van de privé-sector om van deze belangrijke locatie een integraal toeristisch project te maken.

Het stedelijk ontwikkelingsbedrijf krijgt de opdracht om samen met de ambtelijke werkgroep "Scheldekaaien" het Masterplan van en de bestaande studie over de Scheldekaaien te actualiseren, uit te breiden en de resultaten ervan voor te leggen aan de collegiale stuurgroep "Scheldekaaien".

De totale uitgave bedraagt 36.000.000 BEF en zal verrekend worden op de buitengewone begroting 1999.

laatst bijgewerkt op 23 september 1999 - bedrijfseenheid informatie & districtswerking - Telepolis Antwerpen - e-mail: info@antwerpen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Masterplan Scheldekaaien Antwerpen '
Lees ook