Gemeente Delft

21 September 1999
Persbericht - Busquets heeft masterplan spoorzone afgerond

Delft 21 september 1999

Het stedenbouwkundig masterplan voor de spoorzone in Delft is klaar. Prof. Joan Busquets heeft zijn studie naar de gewenste ontwikkeling van het gebied afgerond. De gemeenteraad buigt zich in oktober over de uitkomsten van de studie.

Busquets heeft begin dit jaar opdracht gekregen van de gemeente om ideeën uit te werken voor het inpassen van een spoortunnel in de stad. Dit vooruitlopend op een definitief besluit van het Rijk over de aanleg van de tunnel.

De stedenbouwkundige is begonnen met het maken van een schetsplan voor het gebied. Dit plan heeft hij in het voorjaar gepresenteerd, aan het gemeentebestuur en aan andere belangstellenden. Duidelijk bleek dat de ideeën van Busquets kunnen rekenen op brede steun. Met de uitkomsten van de discussie heeft Busquets zijn visie nu afgerond.

Het masterplan gaat, evenals het schetsplan, uit van een ondergronds station. Reizigers kunnen in de toekomst via een uitgang bij de Binnen-watersloot snel de binnenstad bereiken. Overstappen op bus of tram kan aan de andere kant van het station, waar op de plaats van de Irenetunnel een busstation is ingericht. De Westvest en de Phoenixstraat veranderen in een boulevard, bovenop de spoortunnel en een ondergrondse parkeer-garage. In het midden van de Phoenixstraat komt in het plan van Busquets een waterpartij, die verwijst naar de stadsgracht die hier vroeger lag.

In het stationsgebied komt nieuwbouw, met onder meer kantoren en woningen. In het hart van het gebied komt een langgerekte openbare ruimte, met daaromheen bebouwing. De nieuwbouw sluit in schaal en hoogte aan bij de bestaande stad. Het oude stationsgebouw blijft staan en krijgt in het plan een nieuwe bestemming.

Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om het masterplan van Busquets te gebruiken als leidraad voor de verdere uitwerking van de plannen voor de spoorzone. Voordat de gemeenteraad er een besluit over neemt, toetst het college het plan in de stad. Dit gebeurt in gesprekken met een aantal groeperingen. Daarnaast verschijnt in de Stadskrant van deze week een oproep aan andere belangstellenden om te reageren op het plan. Alle reacties worden verwerkt in een verslag, dat met het masterplan wordt voorgelegd aan de raadscommissie Duurzaamheid. De commissie bespreekt het plan tijdens de vergadering van 12 oktober.

Een beknopte toelichting op het masterplan verschijnt deze week in de Stadskrant. Meer informatie is binnenkort ook op internet te vinden, via www.delft.nl/stadhuis. De volledige studie is op werkdagen beschikbaar bij het Informatiecentrum (Phoenixstraat 16) en de balie van de dienst Stadsontwikkeling (Barbarasteeg 2).

Deel: ' Masterplan spoorzone Delft afgerond '
Lees ook