Partij van de Arbeid


Max van den Berg tijdens EVS-conferentie: 'Europa moet democratischer en opener naar de rest van de wereld'

17 april 1999 PvdA-voorlichting

De Europese Commissie is naar huis; het is tijd voor een nieuwe start, na de zomer zijn er nieuwe mensen, zowel in Parlement als in de Commissie. Geen Europa van grote 'kathedralen' in Brussel. Maar een Europa van effectiviteit en efficiëntie. Een nieuw Europa dat zich herbezint op mandaat en structuren. Dat zegt PvdA-lijsttrekker voor de Europese verkiezingen Max van den Berg tijdens de conferentie 'De macht tot verandering' van de Evert Vermeer Stichting in Utrecht.

Van den Berg spreekt zijn verbazing uit over het feit dat binnen de Europese Commissie vier commissarissen verantwoordelijk zijn voor internationale samenwerking: "Incoherentie en inefficiëntie is het gevolg. Waarom niet één commissaris, bijvoorbeeld geleverd door Nederland? Van den Berg pleit daarnaast voor meer bevoegdheden voor het Europees Parlement op twee hoofdpunten:

* verruiming van de parlementaire controle op de enorme landbouwuitgaven en recht prioriteiten te stellen;
* het recht om, bij nieuwe wanprestaties, individuele leden van de Commissie met onmiddellijk ingang naar huis te sturen: "Als Nederland er in slaagt om tijdens de Europese top 1,3 miljard bezuinigingen binnen slepen dan moet het ook mogelijk zijn om dergelijke minimale voorwaarden te scheppen voor efficiënt en democratisch Europa."

Van den Berg pleit ook voor een cultuur van fatsoen van het Europees bestuur: "Vanuit Brussel komen voortdurend berichten over wantoestanden, misbruik van gelden en vriendjespolitiek. Als de betrokkenen individuen enkele basisnormen en -waarden niet na kunnen leven, zullen we die normen en waarden voor iedereen tot bindend moeten maken. Bindend maken, controleren en misbruik bestraffen."

Over Kosovo: "De Europese Unie lijkt ditmaal minder geteisterd door onderlinge verdeeldheid en onmacht. Maar het imago van de Unie is er nog altijd niet een van daadkracht en effectief optreden. De NAVO krijgt heden ten dage de leidende rol als het gaat om veiligheidsbeleid, zowel militair als ook de politieke kant. De Verenigde Naties, maar ook Europa staan te veel buiten spel. Het gaat mij niet om een kwestie van óf-óf, maar één van 'én de NAVO én Europa': ook onze sociaal-democratische vrienden in Engeland zetten, onder leiding van Tony Blair, onlangs de deur open voor Europese samenwerking op veiligheids- en defensiegebied" Ik roep de EU hierbij op om - samen met maatschappelijke organisaties, lidstaten en de VN-organisaties - te komen tot een Marshall-plan voor de burgers van de Balkan. Een gezamenlijke inspanning met sterke economische impulsen, maar ook steun voor democratiseringsprocessen, uitgaande van etnische en religieuze pluriformiteit. Een project van de lange adem, maar een belofte aan de toekomst."

Over Afrika: "Met de EVS zeg ik: Groen Licht voor Afrika. Het licht moet op groen bij de Europese Commissie en bij de Europese lidstaten afzonderlijk. Groen licht betekent o.a. eerlijke handelsvoorwaarden en coherentie van Europees beleid. Ik vraag om meer tempo in de Europese landbouwhervormingen. De EU besteedt nog steeds 13 miljard gulden per jaar aan exportsubsidies. De afspraken in Berlijn rond zuivel, akkerbouwprodukten en rundvlees geven de richting aan maar kenmerken zich door te weinig, te laat. Samen met de Tweede-Kamerfractie wil ik werken aan drastische hervormingen: van grootschalige landbouw naar natuurbeheer en een duurzaam landbouwbeleid."

***volledige tekst van de toespraak beschikbaar via het originele bericht***

Deel: ' Max van den Berg 'Europa moet democratischer en opener' '
Lees ook