Partij van de Arbeid


Lijsttrekker Max van den Berg wil Europese controledag

29 mei 1999 PvdA-voorlichting

Europees lijsttrekker Max van den Berg wil een jaarlijks debat met Kamerleden en Europarlementariërs waarbij de besteding van Europese gelden in Nederland grondig wordt doorgelicht. Tredend in de voetsporen van partijgenoot Jan van Zijl (de derde donderdag in mei) pleit hij daarom voor een Europese controledag , op de derde donderdag in maart.

Met de op handen zijnde nauwere samenwerking tussen Tweede Kamer en Europees Parlement moet het ergste pijnpunt het eerst worden aangepakt, d.w.z. verspilling en fraude met Europese gelden. Het leeuwendeel van de onregelmatigheden met landbouwsubsidies en structuurfondsen vindt plaats op het niveau van de lidstaten en daar moet ook het zwaartepunt van de controle komen te liggen. Van den Berg onderstreept dat de herhaalde waarschuwingen door de Europese Rekenkamer nu eens eindelijk serieus moeten worden genomen.

De nieuw aantredende Europese Commissie begint op dit vlak met een schone lei en het zou goed zijn als Nederlandse Europarlementariërs hierop zouden inspelen.

Max van den Berg : "Het ziet er naar uit dat wij zeer binnenkort spreekrecht krijgen in de Tweede Kamer in de commissie die zich bezighoudt met Europa. Het lijkt mij een uitstekend idee dat Europarlementariers in de toekomst nauw gaan samenwerken met de Jan van Zijls van hun fractie in de commissie voor de Rijksuitgaven. Want daar wordt namelijk toegezien op de rechtmatige besteding van overheidsgeld, nationaal en Europees. Ik zal daar samen met Jan van Zijl het initiatief voor nemen."

Deel: ' Max van den Berg (PvdA) wil Europese controledag '
Lees ook