Partij van de Arbeid


PVDA-EURODELEGATIE

PERSBERICHT

Brussel, 29 februari 2000

Max van den Berg wantrouwt verdwijntruc Haider

"Het is verheugend dat de internationale kritiek op deelname van de FPÖ aan de Oostenrijkse regeringscoalitie zijn eerste effect heeft gehad, maar ik sta met wantrouwen tegenover de 'verdwijntruc' van 'rattenvanger' Haider", aldus Max van den Berg, leider van de PvdA-Eurodelegatie. "Europa zal scherp moeten blijven en de uitgezette koers ten opzichte van Oostenrijk moet worden gehandhaafd".

De maatregelen van de EU-landen en een aantal landen buiten Europa ten aanzien van Oostenrijk gaan niet over één persoon, maar betreffen het gedachtegoed en het handelen van een rechtextremistische partij, de FPÖ. Deze partij kan ook vanuit Karinthië met een ijzeren hand worden geleid. "Er is dan ook geen reden om de scherpe kritiek op en de houding naar Oostenrijk te herzien", aldus van den Berg.

Het is echter van groot belang dat Europa actief betrokken blijft bij de grote meerderheid van de Oostenrijkse bevolking, die niet op Haider heeft gestemd. Ook moet Europa hen blijven steunen in hun strijd tegen vreemdelingenhaat.

De opening van het Europees Waarnemingscentrum voor Racisme en Vreemde-lingenhaat begin april in Wenen is dan ook een goede zaak. Het centrum zou mede kunnen opereren als 'Haider-Watch'. Daarnaast kan het centrum bijdragen aan een kritische dialoog met de inwoners van Oostenrijk.

Vooralsnog is er geen reden om sancties tegen Oostenrijk in te stellen. Maar het Europees Parlement zal kritisch blijven kijken naar de verdere ontwikkelingen in Oostenrijk. Daarbij zullen de Oostenrijkse regering én Haider worden beoordeeld op hun daden.

Zoekwoorden:

Deel: ' Max van den Berg wantrouwt verdwijntruc Haider '
Lees ook