Partij van de Arbeid


Rapport Dehaene vormt goede basis voor aanstaande IGC

Brussel, 18 oktober 1999

Max van den Berg, leider van de PvdA-Eurodelegatie is verheugd dat de Commissie Dehaene zich heeft uitgesproken voor een flexibel Europa. "De mogelijkheid om met een kopgroep van lidstaten verder te gaan, versterkt het chassis waarop de Europese Unie is gefundeerd en verankert de vrede en welvaart in Europa". Een Europa van meerdere snelheden is essentieel om te voorkomen dat de toetreding van de kandidaat-lidstaten de Unie de ontwikkeling van de Unie de komende jaren frustreert.

Daarnaast vindt Van den Berg het een goede zaak dat de Commissie Dehaene de toetreding van de kandidaat-lidstaten niet laat afhangen van de afronding van de interne hervorming van de Unie, waarbij hij verder onverlet laat dat de institutionele hervormingen wel hard nodig zijn. "Het lot van de Oost-Europese landen mag niet worden opgeknoopt aan onze interne besluitvaardigheid. Deze landen moeten een duidelijk perspectief voor het moment van toetreden worden geboden", aldus Van den Berg.

Van den Berg heeft ook een aantal kritiekpunten op het rapport. Zo wordt in het rapport niet ingegaan op het subsidiariteitsbeginsel. Van den Berg acht een nadere uitwerking van het dit beginsel essentieel om te voorkomen dat teveel zaken centraal in Brussel worden besloten. Daarom moet duidelijk worden vastgelegd op welke punten minimumeisen voor de Europese besluitvorming moeten worden gesteld, wat op het niveau van de nationale lidstaten kan worden besloten en wat kan worden gedelegeerd naar (Europese) maatschappelijke netwerken. Ook moet het Europees Parlement zich meer op hoofdzaken concentreren en nadere uitwerking bijvoorbeeld overlaten aan de nationale parlementen. De Commissie Dehaene neemt een weinig ambitieus standpunt in ten aanzien van de individuele verantwoordelijkheid van de Europese Commissarissen. Het rapport pleit voor de formalisering van de huidige informele afspraak van Prodi met de Commissarissen: een Commissaris treedt af als Prodi hem dit verzoekt. "Dit vindt ik absoluut onvoldoende. Het principe van democratische controle wordt beduidend meer recht gedaan, als het EP de bevoegdheid krijgt Commissarissen naar huis te sturen", aldus Van den Berg.

Nu is het zaak dat de Europese Commissie de aanbevelingen van de Commissie Dehaene verder uitwerkt. Van den Berg hecht hierbij groot belang aan transparantie, slagvaardigheid en legitimiteit, zodat de burger zich weer betrokken kan voelen bij de Europese besluitvorming. De aanstaande institutionele hervormingen moeten de Unie klaar maken voor de uitbreiding, maar zij moeten Europa ook weer dichter bij de burger brengen, aldus Van den Berg".

Voor informatie: kantoor Max van den Berg (tel België: 00-32-2-2845669)

Deel: ' Max vd Berg (PvdA) rapport Dehaene goed uitgangspunt '
Lees ook