Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Justitie

Persbericht ministerraad
21 maart 2003

Maximaal twee jaar extra cel voor stelselmatige dader

De rechter krijgt de mogelijkheid om regelmatig recidiverende criminelen een bijkomende maatregel op te leggen van maximaal twee jaar. Daarnaast worden de mogelijkheden om deze specifieke groep direct in voorlopige hechtenis te nemen uitgebreid. Het gaat om criminelen die veelvuldig strafbare feiten begaan als openlijke geweldpleging, straatroof, winkeldiefstal en vernieling. Dit zorgt voor veel onveiligheid. Naar schatting heeft deze groep een aandeel van 60% in de geregistreerde criminaliteit. Verder blijkt in de rechtspraktijk dat de genoemde daders niet of slechts kort in voorlopige hechtenis worden genomen en doorgaans worden veroordeeld tot een korte straf. De maatregel wordt ten uitvoer gelegd in een speciaal daarvoor bestemde inrichting. De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Justitie ingestemd met de wetswijziging. Het wetsvoorstel is aangekondigd in het Veiligheidsprogramma `Naar een veiliger samenleving'. De door de daders veroorzaakte problematiek is zo groot en urgent dat een doelgerichte aanpak noodzakelijk is. Het uitgangspunt van de nieuwe wetgeving is dat door het oppakken en langer vasthouden van stelselmatige daders criminaliteit kan worden voorkomen. De onveiligheid, drugsoverlast en verloedering in het publieke domein zullen daardoor afnemen. De maatregel kent net als de bestaande strafrechtelijke opvang van verslaafden, een intramurale- en extramurale periode. De ministerraad heeft er mee ingestemd dat het wetsvoorstel voor spoedadvies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. RVD, 21.03.2003Zoekwoorden:

Deel: ' Maximaal twee jaar extra cel voor stelselmatige dader '
Lees ook