Provincie Utrecht

Persbericht

Maximale bijdrage voor gemeente Soest

Verdeling miljoeneninvestering in Utrechtse bedrijventerreinen

28-1-2003
GS hebben een verdeling gemaakt over de rijksbijdragen van 6,8 miljoen die in december jl. bij het ministerie van Economische Zaken zijn binnengehaald voor nieuwe investeringen in de Utrechtse bedrijventerreinen. In totaal legt de provincie hierop nog ruim 1 miljoen aan cofinanciering bij. Daarmee wordt een totale investering van bijna 25 miljoen mogelijk gemaakt.

Méér dan de helft van het geld uit Den Haag (4.4 miljoen) is in het voorstel van GS bestemd voor het bedrijventerrein Isselt in Amersfoort. De gemeente wil de levensduur van dit oude terrein uit de jaren 50 verlengen. Het revitaliseringsplan dat dit jaar wordt uitgevoerd, voorziet o.a. in verbetering van de infrastructuur in de omgeving van de Heliumweg en milieu-initiatieven gericht op een gezamenlijke afvalverwijdering en energiebesparing.

Compliment voor aanpak Soest
Het college wil het volle pond van maximaal 50 procent van het financiele tekort beschikbaar stellen voor verbetering van het bedrijventerrein Soesterberg-Noord. De totale bijdrage is daarmee ruim 1.5 miljoen. De gemeente verdient volgens GS een compliment vanwege de goede aanpak van dit herstructureringsproject. Het plan voorziet in een tweede aansluiting van het bedrijventerrein op de nabijgelegen provinciale weg, maar besteedt ook aandacht aan thema's als intensief ruimtegebruik en verbetering van de milieukwaliteit.

Voor verbetering van de bereikbaarheid van de bedrijvenlocatie Oudenrijn (Utrecht) wil het college 500.000,- uit het fonds met rijksgeld beschikbaar stellen. De gemeente Nieuwegein kan rekenen op een bijdrage van 400.000,- voor verbetering van de bereikbaarheid van het bedrijventerrein Plettenburg-De Wiers.

Procedure
Het verdelingsvoorstel komt op 3 februari voor advisering aan de orde in de statencommissie Cultuur en Economie.

Meer informatie: Ron van Dopperen, telefoon 030-258 31 96 of Ron.van.Dopperen@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Maximale bijdrage voor gemeente Soest '
Lees ook