Gemeente HoogeveenVrijdag 15 oktober

Via internet of voorlichtingscentrum

Maximale invloed burgers op toekomstvisie Hoogeveen

Het college van B&W van Hoogeveen wil zijn burgers een maximale kans geven de totstandkoming van een nieuwe visie op de toekomst van Hoogeveen te volgen en van ideeën en commentaar te voorzien.

Het college plaatst daarvoor dagelijks aan het einde van de dag de meest actuele versie van de in aanbouw zijnde toekomstvisie op internet. Belangstellenden kunnen vervolgens 24 uur per dag de gemeente via e-mail of ptt-post hun ideeën, opmerkingen en commentaar toesturen.

Wat voor gemeente willen we worden? Willen we zo sterk mogelijk groeien? Moeten / mogen de dorpen groeien? Blijft er in de kom Hoogeveen en in de dorpen voor iedereen plaats? Wat is de toekomst van het vliegveld? Waar moeten nieuwe woonbuurten komen? En zo voort. Een breed scala aan onderwerpen kan aan de orde komen.

Er zijn tientallen ambtenaren en bestuurders bij de ontwikkeling van de nota betrokken. Coördinator van dit proces is de gemeentelijk beleidscoördinator. Hij schrijft de visie ook, stap voor stap. De visie begint met een eerste aanzet en groeit langzaamaan uit tot een hele concept-nota. Tussentijds vinden er voortdurend aanpassingen plaats.

Iedereen kan op internet zien hoe de nota van dag tot dag groeit. De internet-surfer kijkt als het ware met de schrijvende ambtenaren over hun schouders mee. Bovendien kunnen zij hen voortdurend met ideeën en opmerkingen bestoken. De ontwerpers van de nota zullen de reacties zeer serieus bekijken en in overweging nemen.

Wie niet op internet kan of wil, kan de in aanbouw zijnde nota in het voorlichtingscentrum van de gemeente lezen. Hij/zij kan daar ook zijn schriftelijke reactie geven.

Burgemeester & wethouders stellen het eerste officiële concept van de beleidsvisie naar verwachting eind januari vast. Daarna komt er een officiële inspraakronde. Iedereen die dan reageert, krijgt van het college een aparte reactie.

© Copyright Gemeente Hoogeveen

Deel: ' Maximale invloed burgers op toekomstvisie Hoogeveen '
Lees ook