Gemeente Oosterhout


In verband met aanleg geluidswal

Maximum-snelheid gedeelte Bovensteweg naar 30 km/uur

Begin september begint de aannemer met de aanleg van het nog ontbrekende deel van de geluidswal langs de Bovensteweg, ter hoogte van de Vogelbuurt. Om deze werkzaamheden veilig te kunnen laten plaatsvinden, zal op het betreffende wegvak van de zuidelijke rijbaan van de Bovensteweg (verkeer uit Weststad in de richting van de A27) een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur gelden.

De werkzaamheden starten op 1 september en duren tot ongeveer half november.

Het oorspronkelijke voornemen om op de Bovensteweg alleen verkeer in één richting (van Weststad naar de A27) toe te staan, komt hiermee te vervallen.

Oosterhout, 26 augustus 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' Maximum-snelheid Bovensteweg Oosterhout naar 30 km/u '
Lees ook