Vlaamse overheid

Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua beklemtoont dat mensen op 2 augustus niet zonder mazout zullen zitten. Wel is het nodig dat er voor de volgende tankbeurt een controle uitgevoerd wordt en een overvulbeveiliging aangebracht is. Wie bijvoorbeeld pas half september een nieuwe levering mazout verwacht, heeft tot half september de tijd om de controle te laten uitvoeren.

In totaal zijn 3.518 technici erkend om de controle van een ondergrondse stookolietank uit te voeren. 650 controleurs hebben zich geëngageerd om de controle tegen een vaste prijs uit te voeren. Voor de controle van een ondergrondse stookolietank met een lekdichtheidsproef bedraagt dit 85 euro (excl. BTW), voor de controle van een ondergrondse tank zonder lekdichtstest gaat het om 70 euro en voor de controle van een bovengrondse tank geldt de vaste prijs van 60 euro. De lijst van erkende technici kan geraadpleegd worden op de websites van Informazout (www.informazout.be) en Aminal (www.mina.be) of via het groene nummer 078/152.150.

Eigenaars van een ondergrondse stookolietank die geconfronteerd worden met een bodemverontreiniging, kunnen binnenkort terecht bij een Mazoutfonds dat de kosten van de sanering zal dragen. Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua bereikte hierover een akkoord met de mazoutsector.

Om de oprichting van dit fonds mogelijk te maken, heeft staatssecretaris Olivier Deleuze een Koninklijk Besluit uitgevaardigd.
De sector berekende dat in totaal ongeveer 130 miljoen euro (of 5,2 miljard frank) nodig zal zijn om alle bodemverontreinigingen op vijf jaar tijd aan te pakken.

Vooraleer het Mazoutfonds volledig operationeel kan worden, moet door de drie gewesten een wettelijk kader uitgewerkt worden. Dit zal tijdens de komende maanden gebeuren. Ondertussen kunnen mensen die geconfronteerd worden met een lekkende stookolietank al terecht bij Informazout (078/150.145). Informazout opent dan een dossier dat later doorgespeeld wordt aan het Mazoutfonds.

info : Ann Bats, woordvoerder van
minister Dua - tel. (02) 553 27 81
e-mail: persdienst.dua@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Mazoutfonds vangt problemen bij lekkende tank op '
Lees ook