LOODSWEZEN

Loodswezen klaar voor marktwerking

Markt door McKinsey in kaart gebracht

LOODSWEZEN KLAAR VOOR MARKTWERKING

Organisatieadviesbureau McKinsey heeft het onderzoek afgerond naar de toekomstige markt voor navigatie-ondersteunende dienstverlening in het algemeen, en het loodsen in het bijzonder. Voorzitter Rein van Gooswilligen van het Loodswezen: ~Wij hebben nu een goed inzicht in onze toekomstige markt en de wijze waarop deze zich binnen diverse scenario.s zou kunnen ontwikkelen. Daarnaast hebben wij nu een goed beeld van de mogelijkheden voor verbetering in de dienstverlening en kostenverlaging.

~Het Loodswezen heeft McKinsey in juli vorig jaar ingeschakeld voor een marktstudie. Aanleiding is de door het kabinet aangekondigde introductie van een marktmodel voor de loodsdienstverlening in het jaar 2001.

Bureau McKinsey, dat tijdens het onderzoek heeft gesproken met vele externe relaties en klanten van het Loodswezen, heeft naast de marktanalyse ook aanbevelingen gedaan voor het commerciële beleid, de bedrijfsorganisatie en de bedrijfsvoering.
Van Gooswilligen: ~We zijn er, met andere woorden, klaar voor: de markt is in kaart gebracht, de strategie is bepaald en de blauwdruk ligt klaar voor een nieuwe organisatiestructuur. De Nederlandse Loodsencorporatie (NLC) dient daarbij als beroepsorganisatie op afstand van het bedrijf te worden geplaatst. De doelstelling van ons bedrijf is duidelijk: wij willen de grootste aanbieder van loodsdiensten blijven, aangevuld met wellicht ook andere vormen van navigatie-ondersteunende dienstverlening, op basis van een door de markt bepaalde verhouding tussen kwaliteit en prijs.

~De noodzakelijke nieuwe positionering betekent dat het Loodswezen op korte termijn fundamentele keuzen moet maken. Het Loodswezen pleit daarom voor een snelle afhandeling van de politieke besluitvorming. Van Gooswilligen: ~Gezien de korte tijd tot de invoering van marktwerking in 2001 is dat vereist. Wij pleiten voor voldoende bewegingsvrijheid om ons in die periode optimaal te kunnen voorbereiden, omwille van de continuïteit van de bedrijfsvoering en de handhaving van de huidige kwaliteit van dienstverlening. Daarom is, al dan niet via een overgangsregeling, vereist dat de Scheldeproblematiek, de FLO/FLP-problematiek en de omschakeling naar een marktorganisatie eerst zorgvuldig worden opgelost. We kunnen niet van de ene op de andere dag het roer omgooien.

~De loodsen zijn onder de algemene noemer van het Loodswezen georganiseerd in een beroepsorganisatie en een bedrijfsorganisatie en zijn werkzaam in vier regio.s: Noord, Amsterdam-IJmond, Rotterdam-Rijnmond en Scheldemonden. Het Loodswezen telt 580 registerloodsen en 430 medewerkers als ondersteunend personeel. Tezamen realiseren zij jaarlijks een omzet van circa 285 miljoen gulden.


- EINDE BERICHT -

Achtergrondinformatie (niet voor publicatie):

R. van Gooswilligen, voorzitter, 010-4987400

Loodswezen
Admiraliteitskade 40
Postbus 830
3000 AV Rotterdam
Tel.: 010 - 4987400
Fax: 010 - 4523390

Persberichten zijn opgenomen op de Internet-site van het Loodswezen.
Adres: www.loodswezen.nl


19 jan 99 14:30

Deel: ' McKinsey Loodswezen klaar voor marktwerking '
Lees ook