Kerken in Aktie

MDO Binnenland en Kerken in Aktie gaan samen:Kerkinactie

Vanaf december 2001 zullen MDO Binnenland en Kerken in Aktie (inclusief de kleinere kerken) zich samen presenteren onder een nieuwe naam: 'Kerkinactie'. Al voor de inhuizing van de verschillende diensten in het LDC, najaar 1999, werd nagedacht over een andere naam voor MDO Binnenland. De afkorting MDO (Missionair en Diaconaal werk en Oecumenische relaties) is voor een groot publiek niet direct duidelijk. De afdeling buitenland besloot daarom gebruik te maken van de naam 'Kerken in Aktie' en de daarbij horende huisstijl. Daardoor ontstond er een ogenschijnlijk groot verschil tussen het MDO-werk in en buiten Nederland, vanwege twee totaal verschillende namen (MDO Binnenland en Kerken in Aktie) en verschillende huisstijlen.

Eén naam, één huisstijl

In feite is wat MDO in binnen- en buitenland doet niet zo verschillend. Het gaat inhoudelijk om identiek werk dat gebeurt vanuit dezelfde motivatie en visie. Op bepaalde terreinen zijn de werkvelden soms nauwelijks van elkaar te scheiden, bijvoorbeeld als het gaat om vluchtelingen of onze multiculturele samenleving. Daarom is ervoor gekozen om het totale MDO-werk onder één nieuwe, maar toch herkenbare naam te presenteren: Kerkinactie, een vereenvoudiging van Kerken in Aktie. Onder de 'paraplu' Kerkinactie hangen zes programma's. Voor het binnenland zijn dat diaconaat en missionair werk, voor het buitenland noodhulp, zending, werelddiaconaat en kinderen in de knel. Aan die nieuwe naam is ook een nieuwe huisstijl verbonden. Vanaf december 2001 verschijnen alle uitgaven onder de nieuwe naam en in de nieuwe huisstijl en kunt u ons herkennen aan het 'woordlogo' www.kerkinactie.nl. Met dit woordlogo is ervoor gekozen om geen apart vignet meer te laten ontwikkelen.

Internet

U begrijpt dat het woordlogo ook meteen ons internetadres wordt. Via www.kerkinactie.nl kunt u vanaf december terecht op de website van Kerkinactie. Alle deelprogramma's kunt u straks ook terugvinden op die ene website. Maar het woordlogo heeft meer betekenis dan alleen een internetadres. www staat ook voor het wereldwijde netwerk waarin Kerkinactie opereert. nl staat voor diaconaal en missionair werk in Nederland. Kerkinactie vormt de brug tussen deze twee werelden. Onlosmakelijk met het woordlogo verbonden zijn de drie woorden 'geloven - helpen - bouwen'. Deze woorden vormen een kernachtige samenvatting van wat Kerkinactie is en namens u doet. Daarvoor staan we als Kerkinactie, in binnen- en buitenland.

Adventscampagne

In de Adventstijd zal Kerkinactie voor het eerst onder de nieuwe naam en huisstijl naar buiten treden. Er wordt dan binnen en buiten de kerken aandacht gevraagd voor het totale werk van Kerkinactie. Over deze eerste campagne ontvangt u binnenkort meer informatie. Overigens blijft het Luisterend Dienen-programma bestaan naast Kerkinactie. Gemeenten die zich rekenen tot de richting van de Gereformeerde Bond kunnen gewoon met dit programma blijven werken.

Uit: Nieuwsbrief juli/augustus 2001

Copyright © 2000 - Kerken in Aktie

Postbus 456, 3500 AL Utrecht / gironummer 456 te Utrecht
Tel.: (0)30 880 14 56 - Fax: (030) 880 14 57 - E-mail: info@kerkeninaktie.nl

Deel: ' MDO Binnenland en Kerken in Aktie gaan samen Kerkinactie '
Lees ook