Provincie Limburg

Garantiesubsidie provincie voor opera 'La Traviata'


111/99

Maastricht, 15 juli 1999

GARANTIESUBSIDIE PROVINCIE VOOR OPERA 'LA TRAVIATA'

Voor de uitvoering in september a.s. van de opera 'La Traviata'van Guiseppe Verdi in het MECC te Maastricht, ontvangt het MECC een garantiesubsidie van f 50.000,--. Dit in het verlengde van een in 1998 toegekende garantiesubsidie voor de operaproduktie 'Nabucco'.

De operaprodukties hebben een toegevoegde waarde voor het culturele aanbod in Maastricht en omgeving, met name in de euregio. Mega-operaprodukties worden in Limburg vooralsnog niet elders uitgevoerd. Dergelijke megaprodukties trekken een ander publiek dan de reguliere opera's. Het kan derhalve een nieuwe doelgroep interesseren voor opera. Alhoewel de provincie niet structureel wil bijdragen aan deze mega-produkties, hebben GS besloten ook voor 1999 een garantiesubsidie te verstrekken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de produkties als commercieel evenement voldoende inkomsten genereren om geen beroep meer te hoeven doen op subsidies.

Deel: ' MECC krijgt garantiesubsidie provincie voor 'La Traviata' '
Lees ook