Reesink N.V.

PERSBERICHT van KONINKLIJKE REESINK N.V.
Datum: 10 mei 2006

Mededeling A.V.A . Koninklijke Reesink N.V.

Tijdens de hedenmiddag gehouden algemene vergadering van aandeelhouders heeft de directie het navolgende meegedeeld:


· Voor het eerst sinds een aantal jaren wordt ditmaal terug gekeken op een ronduit goed verlopen eerste kwartaal. Wij verwachten dat 2006 een wederom hoger resultaat gaat kennen.
· Onderhandelingen gaan op korte termijn van start aangaande de overname van de vertegenwoordiging van Deutz-tractoren. Sieberg BV te Ede (onderdeel van de Pon-groep) voert deze vertegenwoordiging tot op heden. Omzet daarvan is naar verwachting ruim 10 miljoen.

· Verwacht wordt dit jaar het reeds gehouden belang in Safety Centre International B.V. (beveiligingsschoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen) uit te breiden naar 100%. Omzet SCI beloopt naar verwachting 15 miljoen.

De vergadering heeft voorts bij acclamatie ingestemd met het beëindigen van de huidige notering aan Euronext mits dit hand in hand gaat met een andere notering die een dagelijkse verhandelbaarheid waarborgt, bij voorkeur op de te Amsterdam nieuw te starten Alternext.

Al doende behoeft de jaarrekening van onze vennootschap niet langer aan alle vereisten van IFRS te voldoen zoals die in geval van een voortgezette notering aan Euronext worden verlangd.

Zutphen, 10 mei 2006 Directie Koninklijke Reesink N.V.

De handelsondernemingen van Reesink leveren uit voorraad een breed scala producten. Daarbij gaat het om doe-het-zelf artikelen zoals verf en (tuin-) gereedschappen (Reesink Retail B.V.), walserijproducten (Reesink Staal B.V.) en tractoren, machines en gereedschappen voor de `groene' -d.w.z. de agrarische en bosbouwsector (Reesink Technische Handel B.V., Packo Agri N.V. en Kamps de Wild B.V.). Daarnaast importeert Kamps de Wild B.V. een complete lijn grondverzetmachines en levert Dutec B.V. industriële verbruiksgoederen, onder andere toegepast in de aandrijftechniek en de pneumatiek. Voorts verleent Interlogica B.V. diensten met betrekking tot logistiek en automatisering, primair aan de broers en zusters binnen de Reesink-groep.


---- --

Deel: ' Mededeling A.V.A . Koninklijke Reesink N.V '
Lees ook