Hagemeyer

HAGEMEYER N.V. RIJKSWEG 69, P.O. BOX 5111, 1410 AC NAARDEN, THE NETHERLANDS TELEPHONE (035) 6957611, FAX (035) 6944396

PERSBERICHT

Mededeling aan Aandeelhouders Hagemeyer

Onder verwijzing naar de advertentie gedateerd 24 april 2002 inzake de betaling van het (slot-)dividend over het boekjaar 2001, maakt Hagemeyer bekend dat het aantal dividendrechten dat recht geeft op één nieuw aandeel Hagemeyer op 8 mei 2002 na sluiting van de Effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V., is vastgesteld op 44 dividendrechten per aandeel Hagemeyer van EUR 1,20 nominaal.

Betaling van het dividend en levering van aandelen uit hoofde van verwisseling van dividendrechten zal met ingang van 13 mei 2002 geschieden.

Naarden, 8 mei 2002
HAGEMEYER N.V.
Raad van Bestuur

Zoekwoorden:

Deel: ' Mededeling aan Aandeelhouders Hagemeyer '
Lees ook