Gemeente Alphen aan den Rijn


Mededeling over optreden gemeente bij de hotelboten aan de Hoorn

Vrijdag 26 juli om 10.00 uur heeft de brandweer samen met de afdeling bouwen en wonen de hotelboten aan de Hoorn gecontroleerd op brandveiligheid. De controle vond plaats als vervolg op de aanschrijving die gisteren is verstuurd naar de eigenaar van de hotelboten. Daarin was aangekondigd dat de hotelboten vandaag zouden worden ontruimd als niet aan de voorschriften werd voldaan. Bij eerdere controles bleek namelijk dat de brandveiligheid onvoldoende was gewaarborgd waardoor er een gevaarlijke situatie was ontstaan.

Bij de controle vanochtend bleek dat aan de
brandveiligheidsvoorschriften zoals vermeld in een eerdere aanschrijving van de brandweer wordt voldaan. Hierdoor was de noodzaak voor het ontruimen van de hotelboten niet meer aanwezig.

De brandweer zal de komende tijd frequent controles uitvoeren aan boord van de hotelschepen om er zeker van te zijn dat de brandveiligheidsvoorschriften ook in de toekomst opgevolgd blijven worden. Mocht blijken dat dit niet het geval is, dan zal alsnog tot directe ontruiming van de hotelschepen worden overgegaan.

26 juli 2002

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 26 juli 2002 laatste wijziging

Deel: ' Mededeling over optreden gemeente bij de hotelboten aan de Hoorn '
Lees ook