Centrale Raad van Beroep Utrecht > Actueel

Mededeling over verzekerd zijn ingevolge de AWBZ is besluit gericht op rechtsgevolg

Bron: Centrale Raad van Beroep Utrecht

Datum actualiteit: 29-01-2003

De schriftelijke mededeling van de Sociale Verzekeringsbank dat gedaagde is verzekerd ingevolge de AWBZ en dat hij premie is verschuldigd die zal worden ingehouden op zijn AOW-pensioen, dient te worden gekwalificeerd als een beslissing die ontegenzeggelijk is gericht op rechtsgevolg. Het enkele feit dat de belastingdienst het orgaan zou zijn dat uiteindelijk beslist omtrent de verzekeringsplicht en de verschuldigdheid van de premie maakt dat niet anders, nu hiervan uit de schriftelijke mededeling niet blijkt.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AF2954

Zie het origineel http://www.rechtspraak.nl/act...d=10521&i=52&ti=5 .

Zoekwoorden:

Deel: ' Mededeling over verzekerd zijn ingevolge AWBZ is besluit gericht op .. '
Lees ook