Productschap Diervoeder

11/02/2003

Mededeling van geschorste GMP-erkenningen (11/02/03)

Deze mededeling wordt bekend gemaakt conform het bepaalde in artikel 5 vierde lid van Verordening PDV erkenningsregeling GMP diervoedersector 2000.

Ingevolge de geheimhoudingsverplichting van bedrijfszaken ingevolge artikel 87 van de Wet op de bedrijfsorganisatie kunnen geen nadere mededelingen over de reden dan hierna vermeld worden gedaan.

Bedrijf:
Velthof Veevoeders B.V.
Grotestraat 58-66
7622 GM BORNE
NEDERLAND

Geschorste erkenningen:
GH, HACCP, TV en MH

Reden:
Voldoet niet aan voorwaarden.

Zoekwoorden:

Deel: ' Mededeling van geschorste GMP-erkenningen '
Lees ook