Gemeente Capelle a/d IJssel

Bekendmaking 12 september 2001

12 september 2001

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

MEDEDELING VAN ONTVANGEN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING (kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet)

Meer informatie over deze aanvragen is te verkrijgen bij de Unit Handhaving en Vergunningen.

Fuutlaan 30, dakkapel aanbrengen.
Kanaalweg 33-35, zijgevel veranderen.
Monteverdistraat 31 en 33, opbouw bouwen.

MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN: VRIJSTELLINGSPROCEDURE


1. Franckstraat 34, tuinhuisje plaatsen.

2. Ringspoor 71, blokhut plaatsen.

3. Librije 13, tuinhuisje plaatsen.

4. IJsdans 26, tuinhuisje plaatsen.

5. Paganinistraat 70, woning uitbreiden.

6. Van Beethovenlaan 39, blokhut plaatsen.
Aan de genoemde meldingen van een bouwvoornemen kan worden meegewerkt door vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan door toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. In verband met de vrijstellingsprocedure liggen de aanvragen met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 13 september 2001, gedurende vier weken, op werkdagen ter inzage.

Gedurende de aangegeven periode is eenieder bevoegd zienswijzen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN, TOEGEKENDE MELDING

Verzenddatum 5 september 2001:
Lingedal 14, dakkapellen aanbrengen.

Verzenddatum 6 september 2001:
Korenmolen 5, dakkapellen aanbrengen.
Arica 31, woning uitbreiden.
Fauréstraat 12 en 14, dakkapel aanbrengen.
Offenbachstraat 12, dakkapel aanbrengen.
Sint Francisbaai 4, dakkapel aanbrengen.
Chopinstraat 26, dakkapellen aanbrengen.
Offenbachstraat 22, 24, 26, 28, 30 en 34, dakkapellen aanbrengen. Vivaldistraat 113, dakkapel aanbrengen.
Jan van Kanrede 47, tuinhuisje plaatsen (toegekende melding). Aristotelestuin 19, dakkapel aanbrengen.
Bas de Blokrede 26, schuurtje plaatsen (toegekende melding).

Belanghebbenden die menen door een van de bovengenoemde beschikkingen te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij de gemeente een bezwaarschrift in te dienen. Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

KAPVERGUNNINGEN

Kapvergunningen zijn verleend voor het kappen van de volgende bomen:

Verzenddatum 5 september 2001:

s-Gravenpark 17 3 esdoornen, 2 elsen

Kapvergunningen door de gemeente aangevraagd en verleend:

Openbaar gebied Dalpad Oostgaarde 3 wilgen, 2 iepen en 11 populieren

Dunning is noodzakelijk voor het behoud van de aanwezige waardevolle bomen. Deze bomen worden nu in hun groei belemmerd.

In verband met de reconstructie van:
Parkeerplaats Schermerhoek 31 Acer pseudoplatanus Negenia, 5 Acer zoescheuse Annae
8 Platanus acerifolia
12 populieren Robusta
8 populieren canescens

1 Robinia pseudoacacia
ongeveer 75 stuks bosplantsoen

Herplant vindt plaats conform nieuw inrichtingsplan.

De betreffende kapvergunningen liggen vanaf heden ter inzage. Meer informatie hierover is te verkrijgen via het telefoonnummer 010-2848637, mw. H. Jansen-Oranje.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is en de kapvergunningen liggen ter inzage in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Zoekwoorden:

Deel: ' Mededeling van ontvangen aanvragen om bouwvergunning Capelle '
Lees ook