Gemeente Voorschoten


Mededeling van verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten hebben (artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer) het volgende verkeersbesluit genomen:

* Opheffing van een invalidenparkeerplaats op naam aan de zijkant van de woning aan de Koperwieklaan ter hoogte van huisnummer 3.
* Opheffing van een invalidenparkeerplaats op naam in de Roosje Voserf, ter hoogte van 28.

* Verplaatsing van een invalidenparkeerplaats op naam van de Vlietzicht 63 naar de Koperwieklaan, ter hoogte van huisnummer 13.

Deze verkeersbesluiten zijn aangekondigd op het publicatiebord aan het gemeentehuis te Voorschoten. Iedere belanghebbende kan binnen zes weken na deze publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indien bij: College van burgemeester en wethouders
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten

Tegelijkertijd kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij:
Arrondissementsrechtbank Den Haag
Postbus 20302
2500 EH 's Gravenhage.
Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: mevrouw W. Hasenoot telefoon 071 - 5601 812
de heer R. Bijl telefoon 071 - 5600 626.

Zoekwoorden:

Deel: ' Mededeling verkeersbesluiten gemeente Voorschoten '
Lees ook