Gemeente Voorschoten


MEDEDELING VAN VERKEERSBESLUITEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten delen, gelet op artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, mede dat zij het volgende verkeersbesluit hebben genomen:
* Aanwijzing van een algemene invalidenparkeerplaats in het Aletta Jacobsplantsoen, nabij de ingang van het Activiteitencentrum Alettahof, alhier.

* Aanwijzing van een algemene invalidenparkeerplaats op het parkeerterrein van de Prinses Marijkelaan nabij de ingang van het Cultureel Centrum, alhier.

* Aanwijzing van een invalidenparkeerplaats op naam in de Prins Mauritslaan, ter hoogte van huisnummer 8, alhier.
* Aanwijzing van een invalidenparkeerplaats op naam in de Prins Bernhardlaan, ter hoogte van huisnummer 72, alhier.
* Aanwijzing van een invalidenparkeerplaats op naam in de Prof. Zernickelaan, ter hoogte van huisnummer 8, alhier.

Deze verkeersbesluiten zijn aangekondigd op het publicatiebord aan het gemeentehuis te Voorschoten. Iedere belanghebbende kan binnen zes weken na deze publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indien bij het college van burgemeester en wethouders. Adres: Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten. Tegelijkertijd kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de Arrondissementsrechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH 's Gravenhage. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Wenst u nadere informatie dan kunt u contact opnemen met mw W. Hasenoot telefoon 071 - 5601 812 of de heer R. Bijl telefoon 071 - 5600 626.

Zoekwoorden:

Deel: ' Mededeling verkeersbesluiten Voorschoten '
Lees ook