Gemeente Voorschoten


Mededeling van verkeersbesluiten

Het college van B&W van Voorschoten heeft (gelet op artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer) het volgende verkeersbesluit genomen:

23 september:
Aanwijzing van een invalidenparkeerplaats op naam in de Koperwieklaan, ter hoogte van huisnummer 33, alhier.

Deze verkeersbesluiten zijn aangekondigd op het publicatiebord aan het gemeentehuis te Voorschoten. Iedere belanghebbende kan binnen zes weken na deze publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indien bij: college van burgemeester en wethouders
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten

Tegelijkertijd kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij:
de Arrondissementsrechtbank Den Haag
Postbus 20302
2500 EH 's Gravenhage
Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: mevrouw W. Hasenoot telefoon 071 - 5601 812
de heer R. Bijl telefoon 071 - 5600 626.

Leidseweg 25
Postbus 393
2250 AJ Voorschoten
Telefoon (071) 5 600 600
Telefax (071) 5 22 65 87

Zoekwoorden:

Deel: ' Mededeling verkeersbesluiten Voorschoten '
Lees ook