Gemeente Hattem

Gemeentelijke informatierubriek De Homoet, editie 26 juli 2001.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij besloten hebben om in het kader van een straatbarbecue op 17 augustus 2001, van 17.00 tot 24.00 uur, De Mate, voor het deel gelegen tussen de Zandkamp en Zevenhuizen, gedeeltelijk af te sluiten voor al het verkeer, met uitzondering van voetgangers.

Tevens maken burgemeester en wethouders bekend dat zij besloten hebben om in het kader van een straatbarbecue op 18 augustus 2001, van 18.00 tot 24.00 uur, De Mate, voor het deel gelegen tussen de Zandkamp en Lageland, gedeeltelijk af te sluiten voor al het verkeer, met uitzondering van voetgangers.

Beide verkeersbesluiten liggen ter inzage bij het bureau Ruimtelijk Beheer.

BEKENDMAKING MELDINGEN WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij meldingen hebben ontvangen voor inrichtingen die vallen onder een algemene maatregel van bestuur (besluit). Deze inrichtingen dienen te voldoen aan de voorschriften die bij desbetreffend besluit worden gesteld.

Een melding ingevolge het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer is ontvangen van IJsvereniging Hattem voor het van uitbreiden c.q. wijzigen van de inrichting aan het adres Hof van Blom 92 te Hattem;

Tevens is een melding ingevolge het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer ontvangen van De Nederlandse gereformeerde kerk voor het veranderen van een inrichting aan het adres Van Galenlaan 1 te Hattem.

De meldingen met bijlagen liggen vanaf heden gedurende twee weken voor een ieder ter inzage bij de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer, op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur en op woensdagavond na telefonische afspraak (tel.nr.: 038-4431639).

MELDING TOT VOORNEMEN HOUTVELLING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen een melding tot houtvelling is binnengekomen betreffende het perceel:
* Dorpsweg 8, 3 bomen.

Hattem, 26 juli 2001.

Deel: ' Mededelingen Gemeente Hattem '
Lees ook