Gemeente Soest

Centrum voor werk en inkomen (CWI) woensdag 3 oktober gesloten Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) Soest, gehuisvest in het gemeentehuis Soest, is in verband met een herinrichting woensdag 3 oktober 2001 de gehele dag gesloten. In de centrale hal van het gemeentehuis kunnen wel de vacatureborden worden geraadpleegd. Tevens kan gebruik worden gemaakt van de klant-p.c.s en het geautomatiseerde vacaturesysteem.

Publiekscampagne maximum snelheid 30 km/u in wijken

Bijeenkomst inwoners en belangenorganisaties maandag 8 oktober 20.00 uur

Op maandag 8 oktober om 20.00 uur in het gemeentehuis vindt een bijeenkomst plaats over de publiekscampagne maximum snelheid 30 kilometer per uur in de wijken. Wethouder Witte zal namens het gemeentebestuur bewoners- en buurtverenigingen ontvangen, evenals klankbordgroepen, verkeersouders en burgers die eerder belangstelling hebben getoond voor verkeersacties.

Om de veiligheid in woongebieden te verbeteren, besloot de gemeente Soest enkele jaren geleden om van alle woongebieden een 30 kilometer-gebied te maken. Deze zomer is het plaatsen van de aanduidingen aan het begin van de gebieden afgerond. De volgende stap is een campagne, die de weggebruiker ertoe moet aanzetten zich aan de 30 kilometer per uur limiet te houden.

Over de invulling van de campagne wil de gemeente Soest met betrokkenen van gedachten wisselen. Vooral ook omdat de activiteiten zich zullen concentreren in de wijken. De publiekscampagne vindt nog dit jaar plaats.

Neem de tijd voor een veiliger wijk!

30 kilometer per uur:

neem de tijd voor een veiliger wijk

In veel wijken mag niet harder worden gereden dan 30 kilometer per uur. Dit om ongevallen te voorkomen. Helaas houdt niet iedereen zich aan deze snelheidslimiet. Daarom start de gemeente Soest nog dit jaar een campagne. De maximum snelheid 30 kilometer moet bij iedereen tussen de oren zitten!

Op maandag 8 oktober om 20.00 uur in het gemeentehuis vindt een bijeenkomst plaats over deze campagne. U bent van harte welkom om met ons mee te denken over de nadere invulling van de campagne.

Wilt u 8 oktober komen? Stuur dan ingevuld deze bon naar gemeente Soest / 30 km, Antwoordnummer 120, 3760 VB Soest

Ja, ik kom naar de bijeenkomst op 8 oktober om 20.00 uur in de raadzaal

Nee, ik kom niet naar de bijeenkomst, maar wil wel op de hoogte worden gehouden.

Naam: .. man / vrouw

Adres, postcode, woonplaats: .

Koninklijke Landmacht, Stichting Balans en gemeente Soest slaan handen ineen

Relatieconcert Vliegbasis Soesterberg

Op donderdag 4 oktober a.s. geeft de Commandant Vliegbasis Soesterberg, Kolonel-vlieger C.J. Lorraine m.m.v. het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht een relatieconcert in hangaar 1 op de vliegbasis Soesterberg. Aanvang concert 20.00 uur. Hangaar open vanaf 19.30 uur. Het wordt een tweeledig programma onder leiding van Johan de Meij. In het eerste deel wordt onder het motto componist dirigeert eigen werk onder meer La Quintessenza en Gandalf uit Lord of the Rings Werkzaamheden winkelgebied Van Weedestraat vanaf 24 september

Aanmelden kandidaten vrijwilligersprijs volksgezondheid en zorg

Deel: ' Mededelingen gemeente Soest '
Lees ook