Gemeente Soest

Nieuws

B&W besluiten
Op 't Hoogt
Verschijningsdata
Collecten
Verleende vergunningen
Vacatures
Lockerbie

Nieuw paspoort of identiteitskaart nodig? Let op! Zaken veranderen vanaf 1 oktober 2001


1. 'Klaar terwijl u wacht' is vervallen. U kunt een nieuw reisdocument persoonlijk bij de balie in de hal van het gemeentehuis aanvragen en een week later ophalen;
2. Wilt u als ouder/gezaghouder een kind of meerdere kinderen bijschrijven? Dan heeft u een toestemmingsverklaring nodig van de andere ouder/gezaghouder. Van de ouder/gezaghouder die toestemming geeft, dient een legitimatiebewijs te worden getoond. Het bijschrijven van kinderen op een Nederlandse identiteitskaart is niet mogelijk;

3. De kinderen die moeten worden bijgeschreven, dienen in persoon te verschijnen. Ook dient u een pasfoto van het kind mee te brengen.

Lees zorgvuldig de volgende informatie.

Voorlichtingskrant

Woensdag 12 september ontvangt u weer de maandelijks voorlichtingskrant Op t Hoogt van de gemeente Soest. Deze voorlichtingskrant is te vinden in de Soester Courant.

Onderwerpen als de Nieuwe Generatie Reisdocumenten, de wervingsactie van de brandweer voor vrijwilligers, de meerjarenbegroting 2002-2005, TOSS 2015 en het Meldpunt Woonomgeving komen aan de orde.

Gemeentelijk radioprogramma

Luister elke woensdag tussen 11.00 en 12.00 uur naar het programma Van het Raadhuisplein van de gemeente Soest op Radio Soest.

Het programma wordt de zondag daaropvolgend herhaald tussen 11.00 en 12.00 uur.

Radio Soest is te beluisteren op de kabel 107.9 en via de ether op 105.9.

Uitbreiding dringend noodzakelijk

Brandweer Soesterberg werft vrijwilligers

Om hulp in Soesterberg te kunnen blijven garanderen, werft de brandweer in Soesterberg vrijwilligers. Inwoners van Soesterberg tussen de 18 en 35 jaar krijgen persoonlijk een brief waarin ze worden opgeroepen zich te melden als vrijwilliger. Bedrijven in Soesterberg ontvangen een schriftelijk verzoek van burgemeester drs. J.J.L.M. Janssen om werknemers enthousiast te maken voor de brandweer. Op woensdag 12 september om 20.00 uur is er voor geïnteresseerde Soesterbergers een informatieavond in de brandweerkazerne aan de Koppenlaan 9 te Soesterberg.

De sterkte van het korps Soesterberg is door natuurlijk verloop tot beneden het minimum gedaald. Het korps behoort uit 33 leden te bestaan. De huidige sterkte bedraagt 28 vrijwilligers. Omdat er twee langdurig zieken zijn, kan de brandweer een beroep doen op 26 mensen. In de avond- en nachtelijke uren en in de weekenden is de opkomst voldoende, maar overdag begint de situatie zorgelijk te worden. Uitbreiding van het korps is dan ook dringend noodzakelijk. Inhakend op de landelijke campagne van het ministerie van Binnenlandse Zaken 'Van huisvrouw naar brandweervrouw' doet het korps Soesterberg vooral ook een beroep op vrouwen om zich als vrijwilliger aan te melden.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met de brandweer, telefoon (035) 609 33 90. Ook kunnen ze schrijven naar Brandweer Soest/Soesterberg, antwoordnummer 120, 3760 VB Soest. Iedereen is welkom op de informatieavond op 12 september.

Bezoeker TOSS-bijeenkomst op 11 september kan een vouwfiets winnen

Met de verloting van een vouwfiets, merk Batavus Pro Versa (winkelwaarde f. 2000) onder Soesters en Soesterbergers die de derde TOSS-bijeenkomst op 11 september a.s. in het gemeentehuis bezoeken, pakt het gemeentebestuur na de vakantieperiode de draad van de toekomstoriëntatie met de inwoners weer op. De verloting vindt plaats onder toezicht van mr. J. Jager, notaris alhier, en kent nog enkele troostprijzen ( 5 x een waardebon van f. 100, te besteden bij de deelnemende fietsenhandelaren)

Symbool
Met de keuze van de handzame tweewieler als hoofdprijs van de verloting kiest de gemeente dit snel in populariteit stijgende vervoermiddel als symbool voor het TOSS-thema 'Mobiliteit". Enkele plaatselijke fietsenhandelaren ondersteunen deze minicampagne door volgende week parallel aan de volgende TOSS-krantenpagina te adverteren. Bestuurders, personeelsleden, kortom wie op de een andere wijze aan de gemeente gelieerd is, wordt van deelname aan de verloting uitgesloten. De winnaars dienen in de gemeente Soest woonachtig te zijn.

'TOSS 2015'
Onder deze titel communiceert het gemeentebestuur dit jaar tijdens een zestal themabijeenkomsten met belangstellende inwoners van Soest en Soesterberg over welke dromen en wensbeelden er bij hen leven over hoe de gemeente er in -pakweg - het jaar 2015 uit zou moeten zien. De verantwoordelijke wethouder stelt daar enkele dilemma uit de vaak weerbarstige realiteit van het dagelijks bestuur tegenover. Over die dilemma's wordt elke avond ook in groepen doorgepraat, met op de achtergrond de wetenschap dat we -als we niet durven te dromen - nooit bij iets moois uitkomen. Dan wordt het alleen maar meer van hetzelfde.!

Bestuurlijke vernieuwing
Het TOSS-proces wordt afgesloten met een slotbijeenkomst op 13 december a.s.. In samenspraak met de deelnemers zal dan een slotmanifest worden samengesteld. Dit zal uiteindelijk aan de gemeenteraad worden aangeboden. Kenmerkend voor 'TOSS 2015' is de insteek van bestuurlijke vernieuwing, wat onder meer inhoudt dat de burger primair aan zet is en dat politici en ambtenaren zich terughoudend en luisterend opstellen. Ook op de gemeentelijke website www.soest.nl kunnen belangstellenden mee discussiëren over de diverse thema's van 'TOSS 2015'. Op de homepage vindt men een link naar de gele TOSS-pagina's.

Herbestrating fietspaden Soesterbergsestraat

Veiliger, comfortabeler en goedkoper

Voor een betere herkenning van het fietspad - fietsers kunnen veiliger fietsen - een verhoging van het fietscomfort en een verlaging van de onderhoudskosten worden de fietspaden aan de Soesterbergsestraat opnieuw bestraat. De werkzaamheden vinden plaats van maandag 27 augustus tot en met maandag 8 oktober. Het gaat om de Soesterbergsestraat voorbij het winkelcentrum Soest Zuid tot aan de rotonde Kerkstraat. Fietsers worden omgeleid door middel van borden. De rijbanen blijven bereidbaar.

Het nieuwe fietspad is beter herkenbaar door de rode kleur van het wegdek. Hierdoor onderscheidt het fietspad zich duidelijk van de rijbaan en het voetpad, wat de veiligheid van de fietsers ten goede komt.

De huidige verharding bestaat van oudsher uit dunne tegels die snel kapot worden gereden. Dit levert een gevaarlijke en ongemakkelijke situatie op voor de fietser. Bovendien moet frequenter onderhoud worden gepleegd. Door de rode dikke tegels - asfalt kan niet, omdat er leidingen onder het fietspad liggen - is het wegdek beter bestand tegen zware voertuigen, waardoor minder onderhoud nodig is. Minder onderhoud werkt kostenbesparend.

Werken aan wegen

Herbestraten fietspaden Soesterbergsestraat
Vanaf maandag 27 augustus t/m maandag 8 oktober worden de fietspaden aan de Soesterbergsestraat herbestraat voorbij het winkelcentrum Soest zuid tot aan de rotonde Kerkstraat (Fietsers worden omgeleid middels borden). Rijbanen blijven berijdbaar.

Verkeershinder A28 Utrecht-Amersfoort

Vanaf maandag 27 augustus tot en met zondag 16 september werkt Rijkswaterstaat aan de A28 tussen Utrecht en Amersfoort, in de richting Amersfoort. Daardoor is er doordeweeks 's avonds en 's nachts één rijstrook beschikbaar. Gedurende 3 weekenden wordt de A28 richting Amersfoort helemaal afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de A27 en A1. Het verkeer richting Utrecht ondervindt geen hinder van de werkzaamheden.

Doordeweeks
Op werkdagen wordt er 's avonds en 's nachts gewerkt. De weg wordt dan vanaf 21.00 uur afgezet en om 5.30 uur weer vrijgegeven. Incidenteel worden de afrit Den Dolder, de op- en afrit Soesterberg en afrit Maarn afgesloten.

Weekenden
In de weekenden van 31 augustus t/m 2 september, 7 t/m 9 september en 14 t/m 16 september wordt er 's nachts en overdag gewerkt. Vanaf vrijdagavond 21.00 uur is de weg afgesloten waarna de weg maandagochtend om 5.30 uur weer wordt vrijgegeven. De oprit Den Dolder is afgesloten gedurende het hele weekend evenals de op- en afrit Soesterberg en afrit Maarn.

Omleidingen
Bij de werkzaamheden doordeweeks worden omleidingen ingesteld als gevolg van afgesloten op- en afritten. Voor de weekendwerkzaamheden wordt het lokale verkeer via de N237 omgeleid. Het doorgaande verkeer wordt via de A27 en A1 omgeleid. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers de aangegeven omleidingen te volgen en rekening te houden met een langere reistijd. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

2001: Het Internationaal Jaar van Vrijwilligers Wereldwijd Lokaal Betrokken: 2001 Internationaal jaar van Vrijwilligers

Nomineer de vrijwilliger van de maand!

Het jaar 2001 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van Vrijwilligers. Het gehele jaar wordt wereldwijd aandacht besteed aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

Ook de gemeente Soest besteedt aandacht aan de vele vrijwilligers en het werk dat zij doen. Elke maand wordt daarom "de vrijwilliger van de maand" gekozen. Maandelijks is er een sector of doelgroep, waarvoor door u een nominatie kan worden ingediend:

september Volksgezondheid en zorg
oktober

Natuur en milieu
november Maatschappelijk belang
december

Religie

De vrijwilliger van de maand wordt bepaald door loting uit genomineerden door notaris mr. J. Jager van "Jager, Bokdam en de Visser".

Nomineren

Iedereen in Soest en Soesterberg kan de nominatie, met een korte toelichting, inzenden aan:

bullet Gemeente Soest
Vrijwilliger van de maand
Antwoordnummer 120
3760 VB Soest.
bullet E-mailen kan ook, het adres is: ekerg@soest.nl

De nominatie moet voor de 1e van elke volgende maand worden ingediend. Voor het thema van september "Volksgezondheid en zorg" is dat dus 1 oktober.

Voor het uitbrengen van een nominatie kunt u ook gebruik maken van het te downloaden formulier (in Word-formaat):

Downloaden formulier

Laatst bijgewerkt: 10.09.01

Deel: ' Mededelingen gemeente Soest '
Lees ook