Gemeente Steenbergen

de Markt voor doorgaand verkeer afgesloten. Het verkeer tussen Steenbergen en Roosendaal / Oud Gastel wordt met bebording omgeleid. Kruisland / Steenbergen: Langeweg, Kruislandsedijk, Afgeslechtedijk Wegens asfalteringswerkzaamheden is de verbinding Kruisland / Steenbergen in week 37, vanaf maandag 10 september 07.00 uur tot en met vrijdag 14 september 18.00 uur afgesloten.

Nieuw-Vossemeer is deze straat vanaf 27 augustus 2001 afgesloten voor doorgaand rijverkeer. Het werk zal ongeveer 5 werkweken in beslag nemen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer J.P.C. Dekkers van de afdeling Openbare Werken.
Verkeersmaatregelen in verband met jaarmarkten en kermis za 8 sep t/m ma 10 sep: Voorstraat te Nieuw-Vossemeer in verband met de kermis. Wegomleidingen zullen ter plaatse worden aangegeven. vr 14 sep van 18.00 uur t/m zo 16 september: Markt, Molenstraat (het gedeelte tot aan de Grote Tiende) in verband met het houden van een jaarmarkt in Kruisland.
Huursubsidie
Ja, ook met een huur van f 358,--
Veel mensen denken dat ze geen huursubsidie kunnen krijgen omdat hun huur te laag is. Vaak is dat niet terecht. U kunt al in aanmerking komen voor huursubsidie als uw huur f 358,-- per maand is. Bel voor meer informatie uw verhuurder of gemeente. U kunt daar ook de Standplaats, Kaaistraat 12 Steenbergen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij vergunning hebben verleend voor het op 20 november 2001 van 12.30 uur tot 16.30 uur innemen van standplaats met een bus van 12 bij 2,5 meter ter hoogte van het horecabedrijf Het Wapen van Steenbergen, gevestigd aan de Kaaistraat 12 te Steenbergen. In deze bus worden hulpmiddelen voor ouderen geëxposeerd.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van bekendmaking gemotiveerd bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders.

Verzocht wordt op de linkerbovenhoek van de enveloppe te vermelden 'bezwaarschrift'.Op 1 oktober nieuw paspoort en identiteitskaart

Op tijd naar de gemeente voor een paspoort of Identiteitskaart

Vanaf 1 oktober 2001 is er een nieuw paspoort en een nieuwe identiteitskaart.
Tegelijk veranderen de regels voor het aanvragen van een nieuw reisdocument en het bijschrijven van kinderen. Het is belangrijk dat men op tijd naar de gemeente gaat.

Na 5 werkdagen (een week) terug om reisdocument op te halen De nieuwe reisdocumenten worden met het oog op een betere beveiliging op een centrale plaats in Nederland van ieders persoonlijke gegevens voorzien.
Daarom krijgt men een paspoort of identiteitskaart niet meteen mee, maar kan het in de gemeente Steenbergen na 5 werkdagen (een week) worden opgehaald.
Bij het aanvragen moet het huidige reisdocument en één recente, professionele pasfoto worden overlegd. De pasfoto moet recht van voren zijn genomen, dus niet van opzij.

Kinderen bijschrijven - kind en pasfoto mee
Kinderen van elke leeftijd mogen een eigen paspoort hebben. Tot en met vijftien jaar kan een kind ook worden bijgeschreven in het paspoort van de ouder. Om de identiteit van het kind vast te stellen moet voortaan het kind bij de aanvraag aanwezig zijn en moet een pasfoto van het kind worden meegenomen. Ook voor het bijschrijven van kinderen geldt voortaan een wachttijd van 5 werkdagen (een week). De pasfoto van het kind moet eveneens recht van voren zijn genomen. Het kind hoeft niet mee om het paspoort met bijschrijving op te halen.

Spoedprocedure
Indien men sneller over een paspoort, identiteitskaart of bijschrijving moet kunnen beschikken, kan in bepaalde situaties gebruik worden gemaakt van de spoedprocedure.
Normaal gesproken kan het document dan de eerstvolgende werkdag worden opgehaald.
Aan de spoedprocedure zijn wel extra kosten f 73,55 per aanvraag verbonden.
In de eerste week van oktober kan geen beroep worden gedaan op de spoedprocedure.

Meer informatie
Voor vragen kan men terecht op www.paspoortinformatie.nl of bij de afdeling Bevolking.
Nieuwe gemeentegids en stadsplattegrond
Mocht u de gids dan wel de plattegrond nog niet ontvangen hebben, dan kunt u een gids en plattegrond afhalen bij de receptie in het stadhuis, Kaaistraat 47.
Wijzigingen gemeentegids
Pagina 5: genoemde telefoonnummers van de huisartsen zijn spoedlijnen. Deze nummers alleen bellen voor dringende spoedgevallen als de reguliere telefoonnummers van de huisartsenpraktijken, zoals vermeld op pagina 51 van de gids, bezet zijn.
Pagina 5: milieuklachten tel (0167) 543428 (tijdens kantooruren), provinciale milieuklachtenlijn tel (073) 6812821 (buiten kantoortijden).
Pagina 5: storingsnummer kabel tel (0800)1682 (dag en nacht). Pagina 30: bedrijfsvuil, tekst geheel vervallen. Pagina 31: chemisch afval, de service van de chemokar is opgeheven. De tekst komt hiermee te vervallen. Chemisch afval kan worden afgegeven bij de milieustraat.
Pagina 45: NKV toneel: adres secretariaat moet zijn, mevrouw S. Cools, Van Bredastraat 34 in plaats van 21, 4651 LS in plaats van LR Steenbergen. Toevoegen tel (0167) 561327.

En als ons nou eens een ramp overkomt?

In uw gemeentegids 2001-2002 treft u na pagina 24 een uitscheurbare gele kaart aan. Hierop staat wat u dient te doen als de sirene gaat of de geluidswagens rond rijden. U ontvangt dit jaar géén aparte kaart. Bewaar deze kaart in uw meterkast. Indien de meterkast afgesloten is of zich buiten de woning bevindt, hangt u de kaart dan in het aanrechtkastje.


Openbare vergaderingen
Commissie Openbare Werken ma 10 september
Agendapunten o.a.:

* Duurzaam Veilig inrichten voormalige provinciale wegen.
Commissie Welzijn / EZ di 11 september
Agendapunten o.a.:

* Notitie Maatschappelijk Werk.

* Voorstel aanpassing subsidieverordening in verband met de evaluatienota van de subsidieverordening.

* Verordening muziek en dansonderwijs.

* Afwikkeling bezwaarschrift overhevelingregeling andere voorzieningen Stichting Kruislandse Scholen.

Commissie ABZ/M wo 12 september
Agendapunten o.a.:

* 3e Wijziging legesverordening 2001.

* Verordening Muziek- en Dansonderwijs.

* Instemmen met fusie tussen NV Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant (WOB) en de NV Waterleidingmaatschappij Noord-West-Brabant tot Brabant Water NV.

* Onderzoek span of control afdeling VROM.
* Huisvesting gemeentehuis.

Commissie VROM do 13 september
Agendapunten o.a.:

* Verzoek om adhesiebetuiging motie gemeente Boxmeer inzake het provinciale restrictieve volkshuisvestingsbeleid.

Raadsvergadering: do 27 september
Deze vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de burgerzaal van het stadskantoor (ingang via Westdam 22). In deze openbare vergaderingen mag iedereen, met vooraf verkregen toestemming aan het begin van de vr 7 sep t/m zo 9 sep: jaarmarkt Steenbergen. Info tel (06) 53881627. za 15 sep: fancy-fair op het schoolplein van de CNS Groen van Prinstererschool te Dinteloord. Info tel 523795. za 15 sep en zo 16 sep: jaarmarkt Kruisland. Info tel 532485.

Deel: ' Mededelingen gemeente Steenbergen '
Lees ook