Gemeente Den Helder

persberichten

Medewerker gemeente Den Helder wint FAMO-scriptieprijs.

Datum: 20 augustus 1999

De vakorganisatie FAMO (Federatie van Algemene Middelen Managers bij de Overheid), heeft dit jaar voor de eerste maal de FAMO-scriptieprijs toegekend. Winnaar is Rob van Reijswoud, medewerker financiële planning en control bij de gemeente Den Helder. Hij stuurde zijn afstudeerscriptie `Informatievoorziening bij de Gemeentelijke Sociale Dienst' enige tijd geleden in en kreeg afgelopen week het goede bericht te horen.

De scriptieprijs wordt in de toekomst eens per twee jaar toegekend aan een doctoraalscriptie die op bijzondere wijze aandacht schenkt aan de middelenaspecten binnen de overheid.

Een onafhankelijke, deskundige jury heeft voor de scriptie van Rob van Reijswoud gekozen, daar deze `met kop en schouders' uitstak boven alle andere inzendingen. Aan de prijs is een geldbedrag van fl. 3000,= verbonden. Daarnaast zal Rob een beeldje ontvangen en wordt hem de mogelijkheid geboden een samenvatting van zijn scriptie te plaatsen in één van de huisbladen van de FAMO.

Op 16 september, tijdens het najaarscongres van de FAMO in Helmond, neemt Rob van Reijswoud zijn prijs in ontvangst.

De criteria voor het meedoen aan de wedstrijd zijn onder meer dat het onderwerp vernieuwend en goed in de praktijk toepasbaar moet zijn. Daarnaast dient als eindcijfer minimaal een acht te zijn behaald.

Rob van Reijswoud is vorig jaar afgestudeerd in de bestuurskunde aan de Universiteit van Twente. Hij liep eerder al stage bij de gemeentelijke Sociale Dienst (thans dienst Welzijn geheten) en kwam zo op het idee om zijn afstudeeropdracht tevens binnen deze dienst uit te voeren.

Rob heeft in zijn onderzoek gekeken naar de manier waarop de dienst omgaat met het groot aantal wijzigingen in de wet- en regelgeving betreffende de Algemene Bijstandswet. In de periode van het onderzoek waren dit er ruim tweehonderd.

_________________________________________________________________

Laatste verandering: augustus 23, 1999

Deel: ' Medewerker gemeente Den Helder wint FAMO-scriptieprijs '
Lees ook