Aino

Medewerkers Aino akkoord met maatregelen

Houten, 26 juli 2002

Aino N.V. deelt mede, in het vervolg op haar persbericht d.d. 28 juni jl., dat een zeer ruime meerderheid van haar medewerkers heeft ingestemd met de door de directie voorgestelde maatregelen ter reductie van de totale personeelskosten ad 20%.

Aino gaat dan ook over tot de implementatie van deze maatregelen. Hiermee is een eerste stap gezet op de weg van herstel.

Profiel Aino N.V.

Aino is een zakelijke dienstverlener die

* adviseert op het gebied van organisatie en (ICT-) businessstrategie

* op pragmatische wijze passende informatiesystemen bouwt voor zowel front-, mid- als back-office-omgevingen

* helpt deze omgevingen kosteneffectief te beheren
Bij Aino zien we automatisering als strategische succesfactor die uw bedrijf of organisatie de nodige slagkracht geeft. Wij denken dan ook graag met u mee om u te helpen uw concurrentiepositie te verbeteren. Soms vraagt dat om creativiteit en flexibiliteit. Soms om betrouwbaarheid en continuïteit. In alle gevallen draait het echter om mensenwerk, reden waarom de ontplooiing van mensen voor Aino een centraal thema is. Een visie die we inmiddels in de praktijk brengen in het top- en middensegment van het Nederlandse bedrijfsleven en bij de overheid. Hierbij maken we onderscheid tussen drie business areas:

* Financiële instellingen

* Overheid en zorg

* Handel, transport en industrie.

Met zo'n 900 medewerkers bestrijken we dan ook het ICT-speelveld over de volle breedte. Dit resulteert in oplossingen die de traditionele grenzen van ICT overschrijden. Zo bieden we ondersteuning voor zowel interne bedrijfsprocessen als externe processen. En leveren we systemen waarmee u individuele relaties opbouwt met uw klanten, maar ook met uw medewerkers. Aino is genoteerd aan de officiële markt van Euronext Amsterdam.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Aino N.V., mevrouw Hetty Vlaskamp,
Tel+31 (0)30 6389000 of info@aino.nl.

Deel: ' Medewerkers Aino akkoord met maatregelen '
Lees ook