Aino

Medewerkers Aino akkoord met maatregelen

Houten, 26 juli 2002 Aino N.V. deelt mede, in het vervolg op haar persbericht d.d. 28 juni jl., dat een zeer ruime meerderheid van haar medewerkers heeft ingestemd met de door de directie voorgestelde maatregelen ter reductie van de totale personeelskosten ad 20%. Aino gaat dan ook over tot de implementatie van deze maatregelen. Hiermee is een eerste stap gezet op de weg van herstel.

Deel: ' Medewerkers Aino akkoord met maatregelen '
Lees ook