Ingezonden persbericht


Persbericht

MEDIA GATEWAY VERZORGT COLOCATIE VAN NOS

Belangrijke stap in de ontwikkeling van het knooppunt tussen de mediawereld en de distributiepartijen

Hilversum, 28 Mei 2002 - De NOS en Media Gateway zijn een overeenkomst aangegaan, waarbij Media Gateway voor de NOS veilige en flexibele colocatie verzorgt. Colocatie is het huisvesten van apparatuur in speciaal daarvoor uitgeruste computerruimtes. De NOS vervult een voortrekkersrol in de ontwikkeling van nieuwe initiatieven op het gebied van iTV en internet. Zij heeft gekozen voor colocatie bij de nieuwe Media Gateway op het Media Park om nu en in de toekomst deze activiteiten te laten ondersteunen door dit state-of-the-art datacentre. Met de samenwerking beoogt de NOS een zo hoog mogelijke betrouwbaarheid en continuïteit te creëeren voor www.omroep.nl en alle overige sites van de Publieke Omroep.

De dienst Distributie, Technologie en Automatisering (DTA) van de Publieke Omroep, is het deel van de NOS dat de technische ondersteuning van de internetactiviteiten voor de publieke omroepen verzorgt. De organisatie heeft gekozen voor uitbesteding van colocatie bij Media Gateway omdat de aangeboden dienst van een zeer hoogwaardige kwaliteit is, die moeilijk zelf te realiseren valt tegen vergelijkbare kosten. Media Gateway is carrieronafhankelijk, en biedt als betrouwbare leverancier zekerheid en flexibiliteit voor de toekomst. De site van Media Gateway ligt bovendien op een voor ons strategische locatie, het Media Park in Hilversum, aangesloten op een unieke productie-infrastructuur en dichtbij de omroepen. De Publieke Omroep speelt in op de ontwikkeling dat in de toekomst programma's en andere vormen van content via vele verschillende kanalen de weg naar de consument zullen vinden op momenten dat het die consument het beste uitkomt. 'In de ontwikkeling van de interactieve multichannel content willen wij 'voorop' lopen en actief nieuwe initiatieven ontplooien. In Media Gateway zien wij een partner met verstand van zaken, die ons kan ondersteunen om dit soort initiatieven te realiseren', aldus Cees de Bruin, manager DTA van de NOS.

Paul Jacobs, managing director Media Gateway: 'De Publieke Omroep is voor ons uiteraard een zeer belangrijke partij om zaken mee te doen, aangezien het één van de meest toonaangevende partijen in medialand is'. De Publieke Omroep is actief betrokken bij ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media en is hierin toonaangevend. Met 20 miljoen hits per dag op www.omroep.nl zorgt de Publieke Omroep voor veel virtuele activiteit in het datacentre. De content van de Publieke Omroep heeft een aantrekkingskracht op andere partijen, zoals Internet Service Providers, waardoor Media Gateway weer een aantrekkelijke speler wordt voor die partijen. Het is dus een belangrijke stap voor Media Gateway in de realisatie om het technische knooppunt te worden van de mediawereld en de distributiepartijen.

Over NOS en de Publieke Omroep
De Nederlandse Omroep Stichting (NOS) heeft een tweeledige functie. De NOS maakt programma's voor radio en televisie en is daarnaast het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de Publieke Omroep. De NOS initieert, ontwikkelt en implementeert het omroepbeleid en coördineert de programmering. Tevens is de NOS verantwoordelijk voor de zendtijdindeling en de uitvoering van gemeenschappelijke taken. De NOS heeft een Raad van Bestuur die onder meer de profielen en een coördinatiereglement vaststelt. Ook stelt de Raad het concessiebeleidsplan en de (jaarlijkse) meerjarenbegroting vast. De Raad van Toezicht, waarin alle omroepen vertegenwoordigd zijn, houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur.

Over Media Gateway
Midden in het hart van de Nederlandse Media Industrie ligt Media Gateway, een samenwerkingsverband tussen Interxion en het NOB. Als eerste Internet Exchange Centre gericht op de media-industrie levert het bedrijf infrastructuur en faciliterende diensten om content op te slaan en te verspreiden via verschillende distributiekanalen. Met de eerder opgedane ervaring van marktleider Interxion in de bouw van datacentres is Media Gateway met 3650 m² één van de meest hoogwaardige datacentres met alle mogelijke voorzieiningen om continuiteit en veiligheid te waarborgen. Het centrum is een platform van alle mogelijke in- en uitgaande verbindingen voor de verspreiding van mulitmediacontent zoals kabel, mobiele netwerken, tv en radio, iTV en smal- en breedband internet. Naast de typische datacentrediensten als equipment housing, storage en housing heeft Media Gateway een groot netwerk van partners om zich heen verzameld, waardoor zij haar klanten kan adviseren en helpen bij het ontwikkelen van nieuwe contenttoepassingen, de opslag en de verspreiding hiervan. Op deze manier bouwt Media Gateway mee aan de visie dat content in de toekomst in toenemende mate de klant via diverse kanalen, en op verschillende momenten zal bereiken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
NOS, Cees de Bruin, 035 6773702, cees.de.bruin@nos.nl Media Gateway, Paul Jacobs, 035 6771855, paul.jacobs@mediagateway.nl

Bij plaatsing ontvangen wij graag een exemplaar:
Media Gateway
t.a.v. Paul Jacobs
Postbus 10
1200 JB Hilversum

Deel: ' Media gateway verzorgt colocatie van nos '
Lees ook