Voor de pers: mediagevoelige uitspraken van deze week Raad van State

Op de pagina "Openbaarmaking van uitspraken" treft u een actueel en volledig overzicht van zaaknummers in hoofdzaken (bodemprocedures) aan, waarin de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op de woensdag van deze week uitspraak doet. Omdat de vermelding van nummers geen duidelijkheid geeft over de inhoud van de zaken, worden de vertegenwoordigers van de pers op deze pagina hierover geïnformeerd.

Een inhoudelijke beschrijving van alle uitspraken in hoofdzaken van deze week, is helaas niet haalbaar. Daarom maken de persvoorlichters van de Raad van State hieronder wekelijks op maandag een selectie van de uitspraken die mediagevoelig kunnen zijn. Deze selectie is uiteraard arbitrair, omdat mediagevoeligheid, vooral regionaal, niet altijd goed is in te schatten.

Voor meer informatie over de uitspraken en/of de procedures, neem contact op met de persvoorlichters van de Raad van State: mr. Pieter-Bas Beekman (070 4264773) of
Thea Tjeerdema (070 42645200)

Woensdag 5 juni 2002
Op woensdag 5 juni 2002 om 10.15 uur spreekt de Afdeling bestuursrechtspraak in een openbare zitting onder meer de beslissingen in de onderstaande hoofdzaken (bodemprocedures) uit.
Vanaf woensdag om 10.30 uur is de volledige tekst van al deze uitspraken via deze site te raadplegen. Na onderstaand overzicht wordt uitgelegd welke stappen u moet volgen om de tekst van de uitspraken te bereiken.

Kamer 1 Ruimtelijke Ordening (R):
Beroep i.v.m. bestemmingsplan Oosterheem 2000. Met het bestemmingsplan wordt voldaan aan het VINEX-uitvoeringsconvenant van 1994, dat ziet op de bouw van 6000 woningen in het noordelijk gedeelte van de gemeente Zoetermeer.
Zaaknummer: 200103524/1

Beroep i.v.m. herziening door provinciale staten van Limburg van de streekplannen Noord- en Midden- en Zuid-Limburg voor ontgrondingenlocaties.
Zaaknummer: 199900271/1

Kamer 2 Milieu (M):
Beroep i.v.m. milieuvergunning voor het oprichten en gebruiken van een schietaccommodatie in de gemeente Heeze-Leende. Vergunning is aangevraagd door het gilde Sint Catharina en Sint Barbara. Zaaknummer: 200103109/1

Beroep i.v.m. milieuvergunning voor het oprichten en gebruiken van een bedrijf voor de opslag en verkoop van vuurwerk in de gemeente Hengelo. Zaaknummer: 200102173/1

Kamer 3 Hoger Beroep (H):
Hoger beroep i.v.m. de afwijzing van het Ministerie van Financiën om een toenmalige werknemer voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding.
Zaaknummer: 200105787/1

Hoe kan ik de tekst van de uitspraken vanaf woensdag om 10.30 uur bereiken ?


* Onthoud het zaaknummer.

* Nadat u hieronder op " voor de tekst van de uitspraak" Zie het origineel http://www.raadvanstate.nl/rvs.asp?pag=459 . hebt geklikt, krijgt u een pagina met zoekvelden.
* Vul in het middelste zoekveld het zaaknummer in (zonder de toevoeging van het nummer van de unit, dus bijvoorbeeld zonder (R1), (M2) etc. en klik op Zoek.

* U ziet nu de eerste regels van de uitspraak, klik vervolgens op het vetgedrukte zaaknummer in de eerste regel en de volledige (anoniem gemaakte) tekst van de uitspraak verschijnt.
* voor de tekst van de uitspraak Zie het origineel .

Deel: ' Mediagevoelige uitspraken Raad van State 03-06-2002 '
Lees ook