Voor de pers: mediagevoelige uitspraken van deze week Raad van State

Op de pagina "Openbaarmaking van uitspraken" treft u een actueel en volledig overzicht van zaaknummers in hoofdzaken (bodemprocedures) aan, waarin de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op de woensdag van die week uitspraak doet. Omdat de vermelding van nummers geen duidelijkheid geeft over de inhoud van de zaken, worden de vertegenwoordigers van de pers op deze pagina hierover geïnformeerd.

Een inhoudelijke beschrijving van alle uitspraken in hoofdzaken van deze week, is helaas niet haalbaar. Daarom maken de persvoorlichters van de Raad van State hieronder wekelijks op maandag een selectie van de uitspraken die mediagevoelig kunnen zijn. Deze selectie is uiteraard arbitrair, omdat mediagevoeligheid, vooral regionaal, niet altijd goed is in te schatten.

Voor meer informatie over de uitspraken en/of de procedures, neem contact op met de persvoorlichters van de Raad van State: mr. Pieter-Bas Beekman (070 - 426 47 73)
mr. Frederik Kunst (070 - 426 45 20)

Woensdag 12 februari 2003
Op woensdag 12 februari 2003 om 10.15 uur spreekt de Afdeling bestuursrechtspraak in een openbare zitting onder meer de beslissingen in de onderstaande hoofdzaken (bodemprocedures) uit.
Vanaf woensdag om 10.30 uur is de volledige tekst van al deze uitspraken via deze site te raadplegen. Na onderstaand overzicht wordt uitgelegd welke stappen u moet volgen om de tekst van de uitspraken te bereiken.

Kamer 1 Ruimtelijke Ordening (R):
Beroep van de Nederlandse Aardoliemaatschappij tegen het besluit van provinciale staten van Drenthe van 16 december 1998 waarbij het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe (POP) is vastgesteld. Het POP heeft betrekking op het gehele grondgebied van de provincie Drenthe en vervangt het Streekplan Drenthe, het waterhuishoudingsplan en het milieubeleidsplan. Daarnaast bevat het de strategische en omgevingsaspecten van een aantal provinciale beleidsnotas. Het beroep is gericht tegen het verbod inzake de grootschalige opslag van gas. Zaaknummer: 200201918/1

Beroep tegen het goedkeuringsbesluit van het bestemmingplan Windturbinelocatie A7 van gedeputeerde staten van Noord-Holland. Het plan maakt de bouw van zes windturbines met een hoogte van 50 meter aan de oostkant van de snelweg Afsluitdijk-Hoorn (rijksweg A7) ter hoogte van het dorp Lambertschaag mogelijk.
Zaaknummer: 200204208/1

Beroep tegen het goedkeuringsbesluit van het bestemmingsplan De Borkeld, herziening 1990, partiële herziening 1999 van gedeputeerde staten van Overijssel. Het plan geeft een regeling voor de vergroting van recreatiewoningen. Het beroep richt zich tegen ondermeer tegen het niet toekennen van een woonbestemming aan de recreatiewoningen. Zaaknummer: 200105241/1

Kamer 2 Milieu (M):
Beroep tegen de door het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland verleende milieuvergunning aan Kuwait Petroleum Europoort B.V. voor een fabriek voor de raffinage, verwerking, op- en overslag van ruwe aardolie en aardolieproducten in Europoort-Rotterdam. Zaaknummer: 200104929/1

Beroep van de Coöperatie Mobilisation for the Environment e.a. tegen de door het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen verleende milieuvergunning aan Container Terminal Nijmegen b.v. voor een containerterminal aan de Weurtseweg in Nijmegen. Zaaknummer: 200200736/1

Kamer 3 Hoger Beroep (H):
Hoger beroep in verband met de door het college van burgemeester en wethouders van Vleuten-de Meern verleende bouwvergunning voor de bouw van een kantoorgebouw van 45 meter hoogte met parkeerplaatsen aan de zuidwestelijke zijde van het bedrijventerrein Oudenrijn. Het gebouw is bestemd voor de huisvesting van KPMG Consulting. Zaaknummer: 200200664/1

Hoe kan ik de tekst van de uitspraken bereiken ?


* Onthoud het zaaknummer.

* Nadat u hieronder op " voor de uitspraak" hebt geklikt, Zie het origineel http://www.raadvanstate.nl/rvs.asp?pag=459 . krijgt u een pagina met zoekvelden.

* Vul in het middelste zoekveld het zaaknummer in (zonder de toevoeging van het nummer van de unit, dus bijvoorbeeld zonder (R1), (M2) etc. en klik op Zoek.

* U ziet nu de eerste regels van uw uitspraak, klik vervolgens op het vetgedrukte zaaknummer in de eerste regel en de volledige (anoniem gemaakte) tekst van de uitspraak verschijnt.
* voor de uitspraak
Zie het origineel .

Deel: ' Mediagevoelige uitspraken Raad van State 12-02-2003 '
Lees ook