Voor de pers: mediagevoelige uitspraken van deze week Raad van State

Op de pagina "Openbaarmaking van uitspraken" treft u een actueel en volledig overzicht van zaaknummers in hoofdzaken (bodemprocedures) aan, waarin de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op de woensdag van deze week uitspraak doet. Omdat de vermelding van nummers geen duidelijkheid geeft over de inhoud van de zaken, worden de vertegenwoordigers van de pers op deze pagina hierover geïnformeerd.

Een inhoudelijke beschrijving van alle uitspraken in hoofdzaken van deze week, is helaas niet haalbaar. Daarom maken de persvoorlichters van de Raad van State hieronder wekelijks op maandag een selectie van de uitspraken die mediagevoelig kunnen zijn. Deze selectie is uiteraard arbitrair, omdat mediagevoeligheid, vooral regionaal, niet altijd goed is in te schatten.

Voor meer informatie over de uitspraken en/of de procedures, neem contact op met de persvoorlichters van de Raad van State: mr. Pieter-Bas Beekman (070 4264773) of
Thea Tjeerdema (070 42645200)

Woensdag 17 juli 2002
Op woensdag 17 juli 2002 om 10.15 uur spreekt de Afdeling bestuursrechtspraak in een openbare zitting onder meer de beslissingen in de onderstaande hoofdzaken (bodemprocedures) uit.
Vanaf woensdag om 10.30 uur is de volledige tekst van al deze uitspraken via deze site te raadplegen. Na onderstaand overzicht wordt uitgelegd welke stappen u moet volgen om de tekst van de uitspraken te bereiken.

Kamer 1 Ruimtelijke Ordening (R):
Beroepen in verband met het streekplan Partiele streekplanherziening Openruimte- en Bufferzonebeleid Zuid-Limburg. Het plangebied wordt, globaal genomen, gevormd door de gemeenten in Zuid-Limburg zonder de stedelijke gebieden van Maastricht, Parkstad en de Westelijke Mijnstreek. Het streekplan heeft tot doel een aanscherping van het al bestaande restrictieve beleid voor woningbouw en bedrijventerreinontwikkeling in het landelijk gebied van Zuid-Limburg. Dit beleid is erop gericht verstedelijking in het plangebied zoveel mogelijk te voorkomen.
Zaaknummer: 200001555/1

Beroep van de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee tegen de vergunningverlening aan V.O.F. de Kokkelvisser voor het handmatig rapen van mosselen in het staatsnatuurmonument Waddenzee II. De vergunning is verleend door de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Zaaknummer: 200103804/1

Beroepen in verband met het bestemmingsplan, het uitwerkingsplan en de partiele herziening Blauwe Stad. Het bestemmingsplan heeft betrekking op een gebied met een oppervlakte van ongeveer 2000 hectare dat is gelegen in de gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten. Het bestemmingsplan voorziet onder andere in de aanleg van een merengebied, de bouw van woningen, de realisering van bedrijfsactiviteiten, recreatievoorzieningen en natuurontwikkeling. Zaaknummers: 199900464/1

Kamer 2 Milieu (M):
Beroep tegen een verleende milieuvergunning (revisievergunning) aan de NV Luchthaven Lelystad voor een luchthaven op het perceel De Zwaluw 2 te Lelystad. De inrichting waarvoor vergunning is verleend omvat hoofdzakelijk een technische dienst, het havendienst- en kantoorgebouw, een tweetal ondergrondse brandstoftanks, de opslag van materialen en het proefdraaien van luchtvaartuigen. Zaaknummer: 200002421/1

Kamer 3 Hoger Beroep (H):
Hoger beroep van Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen i.v.m. het verstrekken van gegevens die betrekking hebben op de slagingscijfers, herkansingscijfers en/of percentages per rijschool aan de VARA.
Zaaknummer: 200103014/1

Hoe kan ik de tekst van de uitspraken vanaf woensdag om 10.30 uur bereiken ?


* Onthoud het zaaknummer.

* Nadat u hieronder op " voor de tekst van de uitspraak" Zie het origineel http://www.raadvanstate.nl/rvs.asp?pag=459 . hebt geklikt, krijgt u een pagina met zoekvelden.
* Vul in het middelste zoekveld het zaaknummer in (zonder de toevoeging van het nummer van de unit, dus bijvoorbeeld zonder (R1), (M2) etc. en klik op Zoek.

* U ziet nu de eerste regels van de uitspraak, klik vervolgens op het vetgedrukte zaaknummer in de eerste regel en de volledige (anoniem gemaakte) tekst van de uitspraak verschijnt.
* voor de tekst van de uitspraak Zie het origineel .

Deel: ' Mediagevoelige uitspraken Raad van State 17-07-2002 '
Lees ook