Voor de pers: mediagevoelige uitspraken van deze week Raad van State

Op de pagina "Openbaarmaking van uitspraken" treft u een actueel en volledig overzicht van zaaknummers in hoofdzaken (bodemprocedures) aan, waarin de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op de woensdag van die week uitspraak doet. Omdat de vermelding van nummers geen duidelijkheid geeft over de inhoud van de zaken, worden de vertegenwoordigers van de pers op deze pagina hierover geïnformeerd.

Een inhoudelijke beschrijving van alle uitspraken in hoofdzaken van deze week, is helaas niet haalbaar. Daarom maken de persvoorlichters van de Raad van State hieronder wekelijks op maandag een selectie van de uitspraken die mediagevoelig kunnen zijn. Deze selectie is uiteraard arbitrair, omdat mediagevoeligheid, vooral regionaal, niet altijd goed is in te schatten.

Voor meer informatie over de uitspraken en/of de procedures, neem contact op met de persvoorlichters van de Raad van State: mr. Pieter-Bas Beekman (070 - 426 47 73)
mr. Frederik Kunst (070 - 426 45 20)

Woensdag 19 februari 2003
Op woensdag 19 februari 2003 om 10.15 uur spreekt de Afdeling bestuursrechtspraak in een openbare zitting onder meer de beslissingen in de onderstaande hoofdzaken (bodemprocedures) uit.
Vanaf woensdag om 10.30 uur is de volledige tekst van al deze uitspraken via deze site te raadplegen. Na onderstaand overzicht wordt uitgelegd welke stappen u moet volgen om de tekst van de uitspraken te bereiken.

Kamer 1 Ruimtelijke Ordening (R):
Beroepen tegen de goedkeuring door het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant van het bestemmingsplan Laagveld van de gemeente Roosendaal. Het plangebied ligt ten oosten van Roosendaal en ten zuiden van de Rucphensevaart. Met het plan wordt beoogd de bouw van een woonwijk van 350 woningen met hoofdzakelijk vrijstaande en twee-onder-één-kap woningen mogelijk te maken.
Zaaknummer: 200201758/1

Kamer 2 Milieu (M):
Beroepen tegen de milieuvergunning voor het schietterrein Witten in de provincie Drenthe. De minister van VROM heeft de vergunning verleend aan de minister van Defensie. Op het terrein zijn onder meer een schietbaan voor pistolen en geweren, twee schietbanen voor (machine)geweren en een ban voor het werpen van handgranaten gelegen. Zaaknummer: 200002139/2

Beroep tegen de milieuvergunning voor het veranderen van een schutterslokaal ten behoeve van het Oud-Limburgs schieten waarbij gebruik wordt gemaakt van een kogelvanger. Het college van B&W van Echt heeft vergunning verleend aan vereniging Schutterij Wilhelmina Hingen.
Zaaknummer: 200201987/1

Kamer 3 Hoger Beroep (H):
Hoger beroep in verband met bouwvergunning voor het oprichten van 51 woningen aan Kroostweg Noord 174a in Zeist. Het college van B&W heeft de bouwverguning verleend aan Hama Projectontwikkeling B.V. De woningen zijn reeds gerealiseerd op het terrein waar voorheen een tuincentrum annex kwekerij was gevestigd.
Zaaknummer: 200201353/1

Hoger beroep in verband met bouwvergunning voor het oprichten van 61 woningen met parkeergarage aan Olympiade en Folkloriade in Brunssum. Zaaknummer: 200204057/1

Hoger beroep in verband met de afgifte door de minister van Verkeer en Waterstaat van een medische verklaring Klasse JAA I en Klasse JAA II met de restrictie Valid for Dutch aircraft only, under Dutch AOC, or at the discretion of any other relevant authority. Zaaknummer: 200203302/1

Hoe kan ik de tekst van de uitspraken bereiken ?


* Onthoud het zaaknummer.

* Nadat u hieronder op " voor de uitspraak" hebt geklikt, Zie het origineel http://www.raadvanstate.nl/rvs.asp?pag=459 . krijgt u een pagina met zoekvelden.

* Vul in het middelste zoekveld het zaaknummer in (zonder de toevoeging van het nummer van de unit, dus bijvoorbeeld zonder (R1), (M2) etc. en klik op Zoek.

* U ziet nu de eerste regels van uw uitspraak, klik vervolgens op het vetgedrukte zaaknummer in de eerste regel en de volledige (anoniem gemaakte) tekst van de uitspraak verschijnt.
* voor de uitspraak
Zie het origineel .

Deel: ' Mediagevoelige uitspraken Raad van State 19-02-2003 '
Lees ook